Hoạt động gần đây của Winneek1

 • Chào bạn, hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia cùng bọn mình và sử dụng được đầy đủ chức năng của diễn đàn :).
 1. Winneek1

  Hỏi về server Lỗi này là gì vậy ạ

  lâu lâu nó cứ như thế, vậy làm sao để hết vậy :<
 2. Winneek1

  Hỏi về server Lỗi này là gì vậy ạ

  vậy làm sao để không bị như vậy :<
 3. Winneek1

  Hỏi về server Lỗi này là gì vậy ạ

  [15:49:43] [Paper Watchdog Thread/ERROR]: --- DO NOT REPORT THIS TO PAPER - THIS IS NOT A BUG OR A CRASH --- [15:49:43] [Paper Watchdog Thread/ERROR]: The server has not responded for 10 seconds! Creating thread dump [15:49:43] [Paper Watchdog Thread/ERROR]: ------------------------------...