Điểm thưởng dành cho Zednatsumii

 • Chào bạn, hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia cùng bọn mình và sử dụng được đầy đủ chức năng của diễn đàn :).
 1. 40

  Gold

  Đạt được rank Gold
 2. 30

  Quartz

  Đạt được rank Quartz
 3. 90

  Dragon Egg

  Đạt được rank Dragon Egg
 4. 30

  Redstone

  Đạt được rank Redstone
 5. 30

  50 Lượt thích

  Được thích 50 lần
 6. 30

  Lapis lazuli

  Đạt được rank Lapis lazuli
 7. 20

  Iron

  Đạt được rank Iron
 8. 20

  Coal

  Đạt được rank Coal
 9. 20

  10 lượt thích

  Được thích 10 lần
 10. 10

  5 lượt thích

  Được thích 5 lần
 11. 20

  Stone

  Đạt được rank Stone
 12. 10

  Wood

 13. 10

  Grass

  Đạt được rank grass
 14. 0

  Dirt

  Thành viên mới tham gia diễn đàn