MineblaOreGenerator [Recode Plugins OreGen] Thêm Tính Năng VIP

Plugins Việt Nam MineblaOreGenerator [Recode Plugins OreGen] Thêm Tính Năng VIP 1.2

Không có quyền để tải về
 • Chào bạn, hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia cùng bọn mình và sử dụng được đầy đủ chức năng của diễn đàn :).

anlun2

DEVELOPER
THÀNH VIÊN
18/4/17
823
706
530
java.lang.NullPointerException
MCoin
10,165
anlun2 đã đăng một tài nguyên mới:

MineblaOreGenerator [Recode Plugins OreGen] Thêm Tính Năng VIP - Generator Block

:pd1:
Dùng cho skyblock, đọc phần chức năng
:pd2:
Chúc năng thì xem hình
:pd4:
:pd6:
/ore - Reload plugins
Permissions: MineblaOreGenerator.reload
:pd8:
Mã:
Generator:
 #Data của khối sẽ nhận diện sau dấu ,
 #EnableWorld là world để cho generator hoạt động
 #Block là phần nước chạm vào block đó
 #MineblaOreGenerator.Example1
 Example1:
  COAL_ORE: 40
  IRON_ORE: 40
  DIAMOND_ORE: 20
  Block:
  - GRASS
  - WOOD,1
  EnableWorld:
  - world
  - another_world
 #MineblaOreGenerator.Example2
 Example2:
  WOOD: 20
  WOOD,1: 20
  WOOD,2: 20
  WOOD,3: 20
  STONE: 20
  Block:
  - DIRT
  - FENCE
  EnableWorld:
  - another_world
  - some_world

Thấy hay thì rate 5* nhé
Xem thêm về tài nguyên này...
 

RiVKNA-LoveYou

THÀNH VIÊN
9/2/18
37
3
40
23
Hai Phong
MCoin
1,618
ngon đấy lùn
 

Takahata Shun

DEVELOPER
HOẠT ĐỘNG TÍCH CỰC
THÀNH VIÊN
30/6/17
876
964
530
16
đâu?
www.mc-swordart.online
MCoin
8,408
recode lại cái plugin này cho nó có chức năng như cái trên
 

anlun2

DEVELOPER
THÀNH VIÊN
18/4/17
823
706
530
java.lang.NullPointerException
MCoin
10,165