Hỏi về server Mmoitems

  • Chào bạn, hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia cùng bọn mình và sử dụng được đầy đủ chức năng của diễn đàn :).

DepressionDaisy

THÀNH VIÊN
28/5/21
272
38
200
21
Thanh Hóa
1) Mmoitems có tính năng random stats không mn
kiểu
cho nó 10 loại stats nó sẽ gen ra ngẫu nhiên 5 loại và cũng random chỉ số

2) có cách nào + - * / placeholder stats của mmoitems không