mọi người ai biết tạo server hoạt động 24/7 chỉ em với ạ!

  • Chào bạn, hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia cùng bọn mình và sử dụng được đầy đủ chức năng của diễn đàn :).