mọi người ơi, cho mình hỏi là làm sao để config plugin reforge

  • Chào bạn, hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia cùng bọn mình và sử dụng được đầy đủ chức năng của diễn đàn :).

ghknnm

THÀNH VIÊN
3/10/23
1
0
0
18
Hà Nội
Làm sao để có thể config reforge mà chế tạo cung cụ mà nó luôn chất lượng đồ ngẫu nhiên, có block rèn lại vậy mọi người