Hỏi về server mọi người ơi cho mình hỏi lỗi này là lỗi gì thế

  • Chào bạn, hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia cùng bọn mình và sử dụng được đầy đủ chức năng của diễn đàn :).