Spigot Một số plugin cần thiết khi tạo 1 server SkyBlock

  • Chào bạn, hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia cùng bọn mình và sử dụng được đầy đủ chức năng của diễn đàn :).

Mèo Rừng

THÀNH VIÊN
13/9/16
802
708
600
21
Việt Nam
www.youtube.com
Xu
0
Một số plugin cần thiết khi tạo 1 server SkyBlock
1 : PermissionsEX ( hoặc GroupManager )
Link down : GroupManager, PermissionsEX
2 : EssentialsX
Link down : Click Here
3 : AskyBlock ( hoặc Uskyblock )
Link down : Askyblock. Uskyblock

4 : Vault
Link down : Click Here

5 : Enchantmentpack ( cần EnchantmentApi để chạy )
Link down : EnchantmentPacks, EnchantmentApi

6 : Shopkeeper
Link down : Click Here

7 : ChestCommands
Link down : Click Here
8 : VipZero ( hoặc PixelVIP )
Link down : Vipzero, PixelVip
9 : CustomEnchantment
Link down : Click Here

10 : Infoboard reborn
Link down : Click Here
11 : AuthMe ( Reloaded )
Link down : Click Here

12 : WorldEdit, WorldGuard
Link down : WorldEdit, WorldGuard
13 : ClearLag
Link down : Click Here

BONUS :

OreGererator
Citizens
Napthe
 

Banbeucmas

DEVELOPER
THÀNH VIÊN
F TO PAY RESPECT
12/7/16
9,985
1,446
950
19
Hà Nội, Việt Nam
Xu
0
Khuyên nên chuyển sang dùng EsentialsX, bản Essentials hiện tại đã lỗi thời