Hướng dẫn Một số skill hay dùng của mythicmob (P.1)

 • Chào bạn, hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia cùng bọn mình và sử dụng được đầy đủ chức năng của diễn đàn :).

huyngulem

THÀNH VIÊN
1/8/20
200
26
170
19
tp HCM
1. Damage
vd:
YAML:
- damage{a=20;ia=true}
Gây sát thương, a = giá trị sát thương, ia = có làm hư giáp hay không, còn có thêm pkb = không bị knockback khi dính dame, ... ( cứ 2 dame là = 1 tim = mất <=2 máu )
2. Delay
vd:
YAML:
- delay 10
Thời gian thực hiện skill kế tiếp, 10 = 10 ticks ( 1s = 20 tick )
3. Heal
vd:
YAML:
- heal{amount=20}
Hồi 20 máu
4. Effect:-sound

vd:
YAML:
- sound{s=entity.chicken.egg}
Tạo ra âm thanh, v= tên âm thanh, list tên các âm thanh https://minecraft.gamepedia.com/Sounds.json
5.Effect:Particlering
vd:
YAML:
- effect:particlering{particle=flame;radius=5;points=32;amount=1;hS=1;vS=0}
Tạo ra 1 hiệu ứng hình tròn có dạng là flame: tên hạt hiệu ứng, radius = bán kính vòng hạt, amount = số điểm hạt xuất hiện trên vòng hạt đó, hS độ lây lan bề ngang ( trục xy), vS độ lay lan bề dọc (trục z, hay thẳng đứng), points độ lớn các hạt, list các hạt https://www.mythicmobs.net/manual/doku.php/skills/effects/particles/types
6. Potion
vd:
YAML:
- potion{type=SLOW;duration=200;level=4}
Gây hiệu ứng thuốc nhìn chắc bik liền nên khỏi giải thích nha, d tính = tick nha , list thuốc https://www.mythicmobs.net/manual/doku.php/databases/items/potions
7. Randomskill
vd:
YAML:
- randomskill{skills=nameskill1,nameskill2,nameskill3}
Lựa chọn ngẫu nhiên thực hiện skill, "skills=nameskill1" là tên kĩ năng trong file skill cách mỗi skill là dấu phẩy ( ta có thể lập lại skill để tăng tỉ lệ như
YAML:
- randomskill{skills=1,1,1,2,3}
thì skill tên "1" có tỉ lệ là 3/5 )


~~~~~~ Nâng cao tý ~~~~~~

Vd về cách kết hợp mấy cái trên:
YAML:
#file mob
mob1:
 Type: Zombie
 Display: ''
 Health: 1000
 Damage: 1
 Options:
  NoAI: true
  PreventItemPickup: true
  PreventRandomEquipment: true
  Invincible: true
  Silent: true
 Skills:
  - randomskill{skills=1,2,3}
  - skill{s=4} ~onDamaged <50% 0.5

--------------------------------------------------

#file skill
1:
 Skills:
 - damage{a=4} @PIR{r=10}
2:
 Skills:
 - damage{a=2} @PIR{r=10}
3:
 Skills:
 - damage{a=6} @PIR{r=10}
4:
 Skills:
 - effect:particlering{particle=reddust;color=#0088FF;a=10;radius=1;points=32;y=0.5} @Self
 - heal{a=10} @Self
 - sound{entity.item.pickup} @self
 - delay 20
 - effect:particlering{particle=reddust;color=#0088FF;a=10;radius=1;points=32;y=0.5} @Self
 - heal{a=10} @Self
 - sound{entity.item.pickup} @self
 - delay 20
 - effect:particlering{particle=reddust;color=#0088FF;a=10;radius=1;points=32;y=0.5} @Self
 - heal{a=10} @Self
 - sound{entity.item.pickup} @self
Sơ lược: quái sẽ ngẫu nhiên đánh tùy dame lúc 2, 4, 6 vào những người xung quanh và khi quái dưới 50 % máu thì có 50% tỉ lệ sử dụng skill hồi máu (sound như củ chuối ấy)
 

hunt

THÀNH VIÊN
F TO PAY RESPECT
10/9/16
1,496
816
740
27
no public
Hay đó <(") Tạo vài cái ability cho MMOItems bằng cách config mythicmobs đi.
 

NamMember123

THÀNH VIÊN
28/10/20
37
8
50
23
Hai Duong
hS độ lây lan bề ngang ( trục xy), vS độ lay lan bề dọc (trục z, hay thẳng đứng), points độ lớn các hạt, list các hạt
Là Sao men có thể giải thích ok hơn tí ko ?
 

DucYeager

THÀNH VIÊN
19/12/21
117
9
90
22
Hà Nội
Tôi đang gặp vấn đề về mob bắn lửa mà không hoạt động giúp tôi với
Mẫu Skills:
#Tôi lấy trên mạng
Flamethrower1:
Cooldown: 0
Conditions:
Skills:
- projectile{onTick=Flamethrower1-Tick;v=1;i=1;hR=1;vR=1;hnp=false;mr=4;sB=false} @TargetLocation
Flamethrower1-Tick:
Skills:
- projectile{onTick=Flamethrower2-Tick;onHit=Flamethrower2-Hit;v=20;i=1;hR=1;vR=1;hnp=true;mr=10;sfo=0} @TargetLocation
Flamethrower2-Tick:
Skills:
- effect:[Đừng chú ý cái ngoặc này tại nó cứ hiện icon]particles{p=flame;amount=10;speed=0;hS=0.1;vS=0.1} @origin
Flamethrower2-Hit:
Skills:
- damage{a=2}
 

anhcraft

BAN QUẢN TRỊ
DEVELOPER
18/9/16
3,040
1,945
1,020
.
anhcraft.dev
Tôi đang gặp vấn đề về mob bắn lửa mà không hoạt động giúp tôi với
Mẫu Skills:
#Tôi lấy trên mạng
Flamethrower1:
Cooldown: 0
Conditions:
Skills:
- projectile{onTick=Flamethrower1-Tick;v=1;i=1;hR=1;vR=1;hnp=false;mr=4;sB=false} @TargetLocation
Flamethrower1-Tick:
Skills:
- projectile{onTick=Flamethrower2-Tick;onHit=Flamethrower2-Hit;v=20;i=1;hR=1;vR=1;hnp=true;mr=10;sfo=0} @TargetLocation
Flamethrower2-Tick:
Skills:
- effect:[Đừng chú ý cái ngoặc này tại nó cứ hiện icon]particles{p=flame;amount=10;speed=0;hS=0.1;vS=0.1} @origin
Flamethrower2-Hit:
Skills:
- damage{a=2}
bn phải nói rõ bị lỗi gì :v lỗi hiện trong console hay là lỗi mob vào game ko hđ
 

DucYeager

THÀNH VIÊN
19/12/21
117
9
90
22
Hà Nội
[22:02:59] [Server thread/WARN]: [MythicMobs] Failed to parse Placeholder '0.1': Math and variables in numeric values require premium! Consider getting MythicMobs Premium at www.mythicmobs.net.
[22:02:59] [Server thread/WARN]: [MythicMobs] Failed to parse Placeholder '0.1': Math and variables in numeric values require premium! Consider getting MythicMobs Premium at www.mythicmobs.net.
[22:02:59] [Server thread/WARN]: [MythicMobs] Failed to parse Placeholder '0.1': Math and variables in numeric values require premium! Consider getting MythicMobs Premium at www.mythicmobs.net.
[22:02:59] [Server thread/WARN]: [MythicMobs] Failed to parse Placeholder '0.1': Math and variables in numeric values require premium! Consider getting MythicMobs Premium at www.mythicmobs.net.
[22:02:59] [Server thread/ERROR]: [MythicMobs] Could not load line due to unbalanced braces.
[22:02:59] [Server thread/WARN]: [MythicMobs] Failed to parse Placeholder '0.1': Math and variables in numeric values require premium! Consider getting MythicMobs Premium at www.mythicmobs.net.
[22:02:59] [Server thread/WARN]: [MythicMobs] Failed to parse Placeholder '0.1': Math and variables in numeric values require premium! Consider getting MythicMobs Premium at www.mythicmobs.net.
[22:02:59] [Server thread/WARN]: [MythicMobs] Failed to parse Placeholder '0.1': Math and variables in numeric values require premium! Consider getting MythicMobs Premium at www.mythicmobs.net.
[22:02:59] [Server thread/WARN]: [MythicMobs] Failed to parse Placeholder '0.1': Math and variables in numeric values require premium! Consider getting MythicMobs Premium at www.mythicmobs.net.
[22:02:59] [Server thread/WARN]: [MythicMobs] Failed to parse Placeholder '0.1': Math and variables in numeric values require premium! Consider getting MythicMobs Premium at www.mythicmobs.net.
[22:02:59] [Server thread/WARN]: [MythicMobs] Failed to parse Placeholder '0.1': Math and variables in numeric values require premium! Consider getting MythicMobs Premium at www.mythicmobs.net.
[22:02:59] [Server thread/WARN]: [MythicMobs] Failed to parse Placeholder '0.1': Math and variables in numeric values require premium! Consider getting MythicMobs Premium at www.mythicmobs.net.
[22:02:59] [Server thread/WARN]: [MythicMobs] Failed to parse Placeholder '0.1': Math and variables in numeric values require premium! Consider getting MythicMobs Premium at www.mythicmobs.net.
[22:02:59] [Server thread/WARN]: [MythicMobs] Failed to parse Placeholder '0.1': Math and variables in numeric values require premium! Consider getting MythicMobs Premium at www.mythicmobs.net.
[22:02:59] [Server thread/WARN]: [MythicMobs] Failed to parse Placeholder '0.1': Math and variables in numeric values require premium! Consider getting MythicMobs Premium at www.mythicmobs.net.
 

DigBaiSieuCap

THÀNH VIÊN
11/11/21
294
16
200
23
Đồng nai
[22:02:59] [Server thread/WARN]: [MythicMobs] Failed to parse Placeholder '0.1': Math and variables in numeric values require premium! Consider getting MythicMobs Premium at www.mythicmobs.net.
[22:02:59] [Server thread/WARN]: [MythicMobs] Failed to parse Placeholder '0.1': Math and variables in numeric values require premium! Consider getting MythicMobs Premium at www.mythicmobs.net.
[22:02:59] [Server thread/WARN]: [MythicMobs] Failed to parse Placeholder '0.1': Math and variables in numeric values require premium! Consider getting MythicMobs Premium at www.mythicmobs.net.
[22:02:59] [Server thread/WARN]: [MythicMobs] Failed to parse Placeholder '0.1': Math and variables in numeric values require premium! Consider getting MythicMobs Premium at www.mythicmobs.net.
[22:02:59] [Server thread/ERROR]: [MythicMobs] Could not load line due to unbalanced braces.
[22:02:59] [Server thread/WARN]: [MythicMobs] Failed to parse Placeholder '0.1': Math and variables in numeric values require premium! Consider getting MythicMobs Premium at www.mythicmobs.net.
[22:02:59] [Server thread/WARN]: [MythicMobs] Failed to parse Placeholder '0.1': Math and variables in numeric values require premium! Consider getting MythicMobs Premium at www.mythicmobs.net.
[22:02:59] [Server thread/WARN]: [MythicMobs] Failed to parse Placeholder '0.1': Math and variables in numeric values require premium! Consider getting MythicMobs Premium at www.mythicmobs.net.
[22:02:59] [Server thread/WARN]: [MythicMobs] Failed to parse Placeholder '0.1': Math and variables in numeric values require premium! Consider getting MythicMobs Premium at www.mythicmobs.net.
[22:02:59] [Server thread/WARN]: [MythicMobs] Failed to parse Placeholder '0.1': Math and variables in numeric values require premium! Consider getting MythicMobs Premium at www.mythicmobs.net.
[22:02:59] [Server thread/WARN]: [MythicMobs] Failed to parse Placeholder '0.1': Math and variables in numeric values require premium! Consider getting MythicMobs Premium at www.mythicmobs.net.
[22:02:59] [Server thread/WARN]: [MythicMobs] Failed to parse Placeholder '0.1': Math and variables in numeric values require premium! Consider getting MythicMobs Premium at www.mythicmobs.net.
[22:02:59] [Server thread/WARN]: [MythicMobs] Failed to parse Placeholder '0.1': Math and variables in numeric values require premium! Consider getting MythicMobs Premium at www.mythicmobs.net.
[22:02:59] [Server thread/WARN]: [MythicMobs] Failed to parse Placeholder '0.1': Math and variables in numeric values require premium! Consider getting MythicMobs Premium at www.mythicmobs.net.
[22:02:59] [Server thread/WARN]: [MythicMobs] Failed to parse Placeholder '0.1': Math and variables in numeric values require premium! Consider getting MythicMobs Premium at www.mythicmobs.net.
Thiếu Premium hoặc xóa cái placeholder đi