Mythicmobs help

  • Chào bạn, hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia cùng bọn mình và sử dụng được đầy đủ chức năng của diễn đàn :).

HaiDinh

THÀNH VIÊN
28/9/23
5
0
10
24
SG
Mng ai biết cách làm 1 skill như +5% damage với mỗi 1 speed và add vô helmet thế nào không cho mình xin tham khảo
Mình cảm ơn
 

sikskUnII

THÀNH VIÊN
26/1/17
2,472
397
780
28
TP Hồ Chí Minh
dùng mmoitems + mythiclib + mythicmobs

Mã:
mmodamage{amount=500;types=SKILL} @EntitiesNearOrigin{r=3;ignore=players}