Thông báo Nâng cấp diễn đàn

 • Chào bạn, hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia cùng bọn mình và sử dụng được đầy đủ chức năng của diễn đàn :).
Trạng thái
Đã bị khoá.

Vịt Quay

BAN QUẢN TRỊ
THÀNH VIÊN
7/7/19
18
43
50
VN
MCoin
7,705
Tại đây mình sẽ ghi lại các thay đổi trong diễn đàn so với bản trước

1. Về tài nguyên
 • Thêm trường source code để các bạn có thể ghi chú link mã nguồn của plugin
 • Thêm phiên bản 1.14
 • Cho phép đăng plugin premium Việt Nam
2. Về diễn đàn
 • Đã nâng cấp lên Xenforo 2, mượt hơn + nhanh hơn
 • Thay thế các giao diện cũ
 • Đã gộp các diễn đàn dư thừa (ví dụ hỏi và đáp). Không xóa bài nhé.
 • Xóa các tag phiên bản máy chủ như 1.7, 1.8,... lý do: dư thừa
 • Thêm trang chủ: https://minecraftvn.net/home/ (Những bài viết có chất lượng trong diễn đàn sẽ được BQT ghim tại đây)
3. Về MCoin
Do vài vấn đề nên mọi thứ liên quan tới MCoin đã phải làm lại.​
Số MCoin hiện các bạn đang có là MCoin còn dư.​
BQT sẽ hoàn trả lại MCoin từ túi đồ của bạn lại sau.​
4. Những tính năng đã xóa hoặc tạm bị xóa
 • Đổi màu tên
 • Đổi biểu tượng trước tên
 • Ảnh đại diện Minecraft
 
Trạng thái
Đã bị khoá.