NapThePayViet

Plugins Việt Nam NapThePayViet 1.3

Không có quyền để tải về
 • Chào bạn, hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia cùng bọn mình và sử dụng được đầy đủ chức năng của diễn đàn :).

Takahata Shun

DEVELOPER
HOẠT ĐỘNG TÍCH CỰC
THÀNH VIÊN
30/6/17
876
964
530
16
đâu?
www.mc-swordart.online
MCoin
8,408
Source code: Github

NapThePayViet - Nạp thẻ bằng api của PayViet

PHP:
####################
#         #
#   /$$$$$$$   #
#  | $$__ $$  #
#  | $$ \ $$  #
#  | $$$$$$$/  #
#  | $$____/   #
#  | $$     #
#  | $$     #
#  |__/     #
#         #
####################
Version: 1.3 # Không đổi giá trị này!
Settings:
 Locale: 'VN'
PayViet: # LƯU Ý: Phần này là config bắt buộc, nếu không config thì plugin sẽ không chạy
 Token: '' # Token PayViet của bạn (Có thể nhận Token qua email)
 Merchant_ID: '' # Merchant ID của bạn
 Secret_Key: '' # Secret Key của bạn
 # Lưu ý 2: Trang thái API PayViet trên tài khoản của bạn phải là Active mới có thể dùng
Card:
 # Config mẫu:
 # 10000:
 #  - 'player:me vừa nạp 10.000 đồng cho server' #Chạy command dưới dạng người chơi
 #  - 'op:p give {player} 10' #Chạy command dưới dạng người chơi được op
 #  - 'op:eco give {player} 10000' #Như trên
 #  - 'console:bc {player} vừa nạp 10.000 đồng' #Chạy command trên console
 # Ngoài ra còn có placeholder bổ trợ khuyến mãi như: {bonus:<giá trị>:<phần trăm tặng thêm>}
 #  Trong đó:
 #  <giá trị> là phần giá trị ban đầu mà bạn cần tính
 #  <phần trăm tặng thêm> là số phần trăm bạn muốn tặng thêm cho player
 #  Ví dụ:
 #   {bonus:100:10} tức là tặng thêm 10% của 100, kết quả: 110
 #   Config mẫu: #Nạp 100k sẽ khuyến mãi thêm 50%
 #    100000:
 #     - 'op:p give {player} {bonus:1000:50}'
 10000:
  - 'console:p give {player} 10'
  - 'console:eco give {player} 10000'
  - 'console:bc {player} vừa nạp 10.000 đồng'
 20000:
  - 'console:p give {player} 20'
  - 'console:eco give {player} 20000'
  - 'console:bc {player} vừa nạp 20.000 đồng'
 30000:
  - 'console:p give {player} 30'
  - 'console:eco give {player} 30000'
  - 'console:bc {player} vừa nạp 30.000 đồng'
 50000:
  - 'console:p give {player} 50'
  - 'console:eco give {player} 50000'
  - 'console:bc {player} vừa nạp 50.000 đồng'
 100000:
  - 'console:p give {player} 100'
  - 'console:eco give {player} 100000'
  - 'console:bc {player} vừa nạp 100.000 đồng'
 200000:
  - 'console:p give {player} 200'
  - 'console:eco give {player} 200000'
  - 'console:bc {player} vừa nạp 200.000 đồng'
 300000:
  - 'console:p give {player} 300'
  - 'console:eco give {player} 300000'
  - 'console:bc {player} vừa nạp 300.000 đồng'
 500000:
  - 'console:p give {player} 500'
  - 'console:eco give {player} 500000'
  - 'console:bc {player} vừa nạp 500.000 đồng'
 1000000:
  - 'console:p give {player} 1000'
  - 'console:eco give {player} 1000000'
  - 'console:bc {player} vừa nạp 1.000.000 đồng'
PHP:
Version: 1.3 # Không đổi giá trị này
PayViet:
 StatusResponse:
  199: 'Lỗi không xác định'
  200: 'Kết nối thành công'
  1001: 'Lỗi quyền truy cập'
  1000: 'Thành công'
  2000: 'Lỗi cú pháp'
  4002: 'Nạp thẻ thành công'
  4020: 'Mệnh giá thẻ cào không hợp lệ'
  4021: 'Số seri không hợp lệ'
  4022: 'Mã thẻ không hợp lệ'
  4023: 'Thẻ đã được sử dụng'
  4213: 'Không đúng tiêu chuẩn hoặc thiếu trường dữ liệu'
  10000: 'Thao tác thành công'
Card:
 Viettel: 'Viettel'
 Zing: 'Zing'
 VCoin: 'VCoin'
 Gate: 'Gate'
 Mobifone: 'Mobi'
 Vinaphone: 'Vina'
Messages:
 YourTop: '&aTop của bạn là &a&l#{OrdinalNumber} &avới tổng số tiền là &6&l{TotalAmount}₫'
 TopFormat: '&a&l#{OrdinalNumber}&f&l: &b&l{PlayerName} &7&l- &6&l{TotalAmount}₫'
 Cancelled: '&eĐã hủy nạp thẻ'
 Calculating: '&aĐang tính toán...'
 Reloaded: '&aConfig đã được reload!'
 SysErr: '&cLỗi hệ thống!'
 OnlyPlayer: '&cChỉ có người chơi mới có thể dùng lệnh này'
 NoPerm: '&cBạn không có quyền dùng lệnh này'
 NoTop: '&eHiện chưa có ai nạp thẻ cả :('
 InputSerial: '&9Nhập số seri:'
 InputPin: '&9Nhập mã thẻ:'
 Serial: '&aBạn đã nhập seri &f{Serial}'
 Pin: '&aBạn đã nhập mã thẻ &f{Pin}'
 Handling: '&eĐang xử lý, vui lòng đợi...'
 InvalidType: '&cLoại thẻ không hợp lệ'
 Success: '&aNạp thẻ thành công với mệnh giá {Amount}₫'
 Fail: '&cNạp thẻ không thành công!'
ChatGui:
 CardType:
  Text: '&b&l{Card_Type}'
  Hover:
   - '&b&lNạp thẻ {Card_Type}'
   - '&aClick vào để chọn mệnh giá'
 CardAmount:
  Text: '&a{Card_Amount}₫'
  Hover:
   - '&b&lMệnh giá {Card_Amount}₫'
   - '&aClick vào để bắt đầu nạp'

Xem thêm về tài nguyên này...
 

Takahata Shun

DEVELOPER
HOẠT ĐỘNG TÍCH CỰC
THÀNH VIÊN
30/6/17
876
964
530
16
đâu?
www.mc-swordart.online
MCoin
8,408
đã chính thức rùi đó bạn bạn thử nhé
gắn mác beta đấy thôi :D
sợ plugin còn bug nên gắn thế XD
 

Takahata Shun

DEVELOPER
HOẠT ĐỘNG TÍCH CỰC
THÀNH VIÊN
30/6/17
876
964
530
16
đâu?
www.mc-swordart.online
MCoin
8,408
 • Like
Reactions: hoang3927

Takahata Shun

DEVELOPER
HOẠT ĐỘNG TÍCH CỰC
THÀNH VIÊN
30/6/17
876
964
530
16
đâu?
www.mc-swordart.online
MCoin
8,408

Takahata Shun

DEVELOPER
HOẠT ĐỘNG TÍCH CỰC
THÀNH VIÊN
30/6/17
876
964
530
16
đâu?
www.mc-swordart.online
MCoin
8,408

Takahata Shun

DEVELOPER
HOẠT ĐỘNG TÍCH CỰC
THÀNH VIÊN
30/6/17
876
964
530
16
đâu?
www.mc-swordart.online
MCoin
8,408

Takahata Shun

DEVELOPER
HOẠT ĐỘNG TÍCH CỰC
THÀNH VIÊN
30/6/17
876
964
530
16
đâu?
www.mc-swordart.online
MCoin
8,408

Takahata Shun

DEVELOPER
HOẠT ĐỘNG TÍCH CỰC
THÀNH VIÊN
30/6/17
876
964
530
16
đâu?
www.mc-swordart.online
MCoin
8,408
 • Like
Reactions: Ken

Takahata Shun

DEVELOPER
HOẠT ĐỘNG TÍCH CỰC
THÀNH VIÊN
30/6/17
876
964
530
16
đâu?
www.mc-swordart.online
MCoin
8,408

ZhouHui

HOẠT ĐỘNG TÍCH CỰC
THÀNH VIÊN
20/3/18
635
177
410
17
Trung Hoa
vietfod.vn
MCoin
5,778
Không hiểu sao mình làm cứ bị lỗi :( mình là noobs nên cần hướng dẫn :( video càng tôt <3
 

ZhouHui

HOẠT ĐỘNG TÍCH CỰC
THÀNH VIÊN
20/3/18
635
177
410
17
Trung Hoa
vietfod.vn
MCoin
5,778
Vậy là bây giờ chỉ coppy hết rồi tạo 1 file Payviet thôi phải không?