Negativity-Plugin AntiCheat Cho Server Minecraft|Việt Hóa|Spigot 1.7+,Bungee, Velocity, Sponge!.

Plugins Negativity-Plugin AntiCheat Cho Server Minecraft|Việt Hóa|Spigot 1.7+,Bungee, Velocity, Sponge!. 1.8.2 Beta

Không có quyền để tải về
  • Chào bạn, hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia cùng bọn mình và sử dụng được đầy đủ chức năng của diễn đàn :).

HuyMCYTB

THÀNH VIÊN
14/1/20
38
1
40
19
Bình Phước
MCoin
1,406
HuyMCYTB submitted a new resource:

Negativity-Plugin AntiCheat Cho Server Minecraft|Việt Hóa|Lag-Less|20+ Cheats detected. - Plugin Chống Hack cho sẹc vơ Minecraft :) Việt Hóa by me.

Link SpigotMC: https://www.spigotmc.org/resources/ac-negativity-spigot-1-7-1-15-sponge-bungeecord-velocity.48399/


Plugin Chống Hack cho server Minecraft.
Xem file đính kèm 22378
GitHub: https://github.com/Elikill58/Negativity
1. Hỗ trợ MySQL/databases.
Xem file đính kèm 22370

MySQL/databases cho phép cac bạn lưu trự và quản lý tệp.
2. Phát hiện được nhiều cheats.
[ATTACH type="full"...
Read more about this resource...
 

HuyMCYTB

THÀNH VIÊN
14/1/20
38
1
40
19
Bình Phước
MCoin
1,406
HuyMCYTB updated Negativity-Plugin AntiCheat Cho Server Minecraft|Việt Hóa|Spigot 1.7+,Bungee, Velocity, Sponge!. with a new update entry:

1.8-PRE

-Official partner of Negativity-Elikill58.
- Đối tác chính của Negativity-Elikill58.

Version: 1.8 PRE
Added:
+ BanProcessor cho hệ thống Proxies.
+ Bug fixes.
+ Ban sớm hơn trên Proxies.

------BẢN PRE LÀ CHƯA CHÍNH THỨC------
Report lỗi/bugs/bypass qua: https://discord.gg/uJNcMP
----------------------------------------------------
Read the rest of this update entry...
 

HuyMCYTB

THÀNH VIÊN
14/1/20
38
1
40
19
Bình Phước
MCoin
1,406
HuyMCYTB updated Negativity-Plugin AntiCheat Cho Server Minecraft|Việt Hóa|Spigot 1.7+,Bungee, Velocity, Sponge!. with a new update entry:

1.8-RELEASE

[Sponge ONLY] VERY IMPORTANT BUG FIX. PLEASE UPGRADE.

You have a network and you want to make only one account/player ?
It can be done !
Enable database, set account storage to database then restart !
All player account will be saved on your database !

What is the next step ? Like litebans, we are working on a website panel to see data even if you are not connected on the server !

New features :
  • Storage of account on database (as explain before)
  • Support...
Read the rest of this update entry...
 

HuyMCYTB

THÀNH VIÊN
14/1/20
38
1
40
19
Bình Phước
MCoin
1,406
HuyMCYTB updated Negativity-Plugin AntiCheat Cho Server Minecraft|Việt Hóa|Spigot 1.7+,Bungee, Velocity, Sponge!. with a new update entry:

1.8.1 BETA

Các cập nhật/tính năng/sửa lỗi mới cho Negativity ver 1.8.1 Beta:

Có thể edit thêm một vài tin nhắn(hover messages).
Các checks mới cho NoFall và Step.
● Tối ưu cho ProtocolLib.
● Sửa vài lỗi vặt(bugs)

Note: Với phiên bản beta nếu khi tải sẽ có tên là Negativity_beta.jar. Hãy đổi lại thành Negativity.jar.
Read the rest of this update entry...
 

Zednatsumii

THÀNH VIÊN
8/5/17
422
105
400
21
ASD
www.youtube.com
MCoin
19,999
:)) nhìn là biết rõ ràng thanh niên này phụ trách cái vietsub tiếng việt của pl này thôi , t cx là người phụ trách vietsub bên plugins skillpro này
 

HuyMCYTB

THÀNH VIÊN
14/1/20
38
1
40
19
Bình Phước
MCoin
1,406
... tui ko tin là ông bik code đâu nhìn sv là đủ hiểu tải trên blackspigot chứ j tui có file nè lobby thì ko có nhưng chọn đảo rương bla bla có hết :D
black spigot là gì?? deep web của spigot à ???