Notepad cho Android

  • Chào bạn, hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia cùng bọn mình và sử dụng được đầy đủ chức năng của diễn đàn :).

aothunsaigon193

THÀNH VIÊN
22/9/20
1
0
0
30
HCM
MCoin
30
Notepad đa năng mới từ đội Hoàng gia Bird . Notepad nhằm ghi lại cácghi chú, với một tính năng mới. Bạn có thể chia sẽ những điều bạn đang nghĩ cùng với bạn bè qua hình ảnh âm thanh, văn bản.
Sau đây mình sẽ liệt kê ra các tính năng của Notepad trên Android.
• Đầu tiên bạn có thể tạo ghi chú văn bản , âm thanh và âm thanh một cách nhanh chóng
• Bạn có thể làm việc và có thể liệt ra các danh sách công việc và những gì bạn cần làm trong hôm nay
• Hình ảnh có kèm theo ghi chú
26295

Bạn có thể sáng tạo theo ý mình bằng cách vẽ.
26296

Sẽ có một loại loại màu nền bạn có thể lựa chọn màu mà bạn yêu thích.

26297
Nhắc nhở ngày
• Sắp xếp và tìm kiếm tất cả các ghi chú của bạn
• Mật khẩu bảo vệ
• Đếm số ký tự trong văn bản
• sao lưu dữ liệu tự động SD / Dropbox
• Đồng bộ hóa tất cả các thiết bị thông qua Dropbox (2 GB không gian đĩa miễn phí )

26298

Anh / chi tải dễ dàng trên cửa hàng ứng dụng
Post từ Blog https://www.timdomain.org/
 
Notepad đa năng mới từ đội Hoàng gia Bird . Notepad nhằm ghi lại cácghi chú, với một tính năng mới. Bạn có thể chia sẽ những điều bạn đang nghĩ cùng với bạn bè qua hình ảnh âm thanh, văn bản.
Sau đây mình sẽ liệt kê ra các tính năng của Notepad trên Android.
• Đầu tiên bạn có thể tạo ghi chú văn bản , âm thanh và âm thanh một cách nhanh chóng
• Bạn có thể làm việc và có thể liệt ra các danh sách công việc và những gì bạn cần làm trong hôm nay
• Hình ảnh có kèm theo ghi chú
Xem file đính kèm 26295

Bạn có thể sáng tạo theo ý mình bằng cách vẽ.
Xem file đính kèm 26296

Sẽ có một loại loại màu nền bạn có thể lựa chọn màu mà bạn yêu thích.

Xem file đính kèm 26297
Nhắc nhở ngày
• Sắp xếp và tìm kiếm tất cả các ghi chú của bạn
• Mật khẩu bảo vệ
• Đếm số ký tự trong văn bản
• sao lưu dữ liệu tự động SD / Dropbox
• Đồng bộ hóa tất cả các thiết bị thông qua Dropbox (2 GB không gian đĩa miễn phí )

Xem file đính kèm 26298

Anh / chi tải dễ dàng trên cửa hàng ứng dụng
Post từ Blog https://www.timdomain.org/
xài text editor cho lành :)