Plugins Việt Nam OREMACHINE - MÁY TẠO QUẶNG

 • Chào bạn, hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia cùng bọn mình và sử dụng được đầy đủ chức năng của diễn đàn :).

Trí Toàn

THÀNH VIÊN
18/12/17
158
362
270
Awards
0
16
Hà Nội
MCoin
1,629
:pd1:
Quá chán với hệ thống Oregen nước + hàng rào ? Plugin này sẽ là 1 lựa chọn
tốt cho bạn đấy !


:pd2:
 • Config đơn giản
 • Có 3 cấp độ máy, cho bạn tha hồ lựa chọn
 • Yêu cầu nhiên liệu để sử dụng
 • Tăng tính tương tác và tryhard của người chơi
 • ...

:pd5:

:pd8:

Bạn có thể tùy chỉnh các thông số của plugin như
1. Nguyên liệu sử dụng
2. Tỉ lệ quặng ở mỗi cấp độ của máy
3. Tùy chỉnh SKULL ID, SKULL NAME và SKULL LORE
4. Tùy chỉnh Message trong game


:pd7:

om.create: Cho phép người chơi có quyền tạo máy

:pd9:

Mua plugin tại: Fb.com/guardian.pj.undead/
Giá sản phẩm: 55k TST/ MOMO - 90k Card
 

astrotoxic

THÀNH VIÊN
12/3/20
150
9
120
Awards
0
Edinburgh, United Kingdom
MCoin
368
:pd1:
Quá chán với hệ thống Oregen nước + hàng rào ? Plugin này sẽ là 1 lựa chọn
tốt cho bạn đấy !


:pd2:
 • Config đơn giản
 • Có 3 cấp độ máy, cho bạn tha hồ lựa chọn
 • Yêu cầu nhiên liệu để sử dụng
 • Tăng tính tương tác và tryhard của người chơi
 • ...

:pd5:

:pd8:

Bạn có thể tùy chỉnh các thông số của plugin như
1. Nguyên liệu sử dụng
2. Tỉ lệ quặng ở mỗi cấp độ của máy
3. Tùy chỉnh SKULL ID, SKULL NAME và SKULL LORE
4. Tùy chỉnh Message trong game


:pd7:

om.create: Cho phép người chơi có quyền tạo máy

:pd9:

Mua plugin tại: Fb.com/guardian.pj.undead/
Giá sản phẩm: 55k TST/ MOMO - 90k Card
pl nhu nay 5k thoi
 

ZhouHui

HOẠT ĐỘNG TÍCH CỰC
THÀNH VIÊN
20/3/18
778
202
460
Awards
0
17
Trung Hoa
MCoin
5,906
:pd1:
Quá chán với hệ thống Oregen nước + hàng rào ? Plugin này sẽ là 1 lựa chọn
tốt cho bạn đấy !


:pd2:
 • Config đơn giản
 • Có 3 cấp độ máy, cho bạn tha hồ lựa chọn
 • Yêu cầu nhiên liệu để sử dụng
 • Tăng tính tương tác và tryhard của người chơi
 • ...

:pd5:

:pd8:

Bạn có thể tùy chỉnh các thông số của plugin như
1. Nguyên liệu sử dụng
2. Tỉ lệ quặng ở mỗi cấp độ của máy
3. Tùy chỉnh SKULL ID, SKULL NAME và SKULL LORE
4. Tùy chỉnh Message trong game


:pd7:

om.create: Cho phép người chơi có quyền tạo máy

:pd9:

Mua plugin tại: Fb.com/guardian.pj.undead/
Giá sản phẩm: 55k TST/ MOMO - 90k Card
Gắn cái bảng lâu lắc quá