Packit | Gói quà

Plugins Việt Nam Packit | Gói quà 1.0.3

Không có quyền để tải về
  • Chào bạn, hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia cùng bọn mình và sử dụng được đầy đủ chức năng của diễn đàn :).

anhcraft

DONATOR
HOẠT ĐỘNG TÍCH CỰC
THÀNH VIÊN
18/9/16
1,849
2,700
780
Cali, Mẽo
anhcraft.org
MCoin
12,643
anhcraft đã đăng một tài nguyên mới:

Packit | Gói quà, gói hàng - Pack your item! 1.9 - 1.14.2 supproted

Dùng plugin này để gói hàng (aka gói quà =)))

#yêu_cầu
- Java 11+
- CraftKit

#lệnh
/packit: để hiển thị mọi lệnh
/packit pack: để gói mọi vật phẩm trong Editor
/packit unpack: để mở hàng đang cầm
/packit editor: để mở Editor (sẽ reset khi máy chủ tắt)
Aliases: /pi, /pack...
Xem thêm về tài nguyên này...
 

Arils Sad

THÀNH VIÊN
17/2/19
292
28
200
21
Los Angela
MCoin
2,854
lại java 11 :v