Pluggirl

Plugins Việt Nam Pluggirl 1.0

Không có quyền để tải về
  • Chào bạn, hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia cùng bọn mình và sử dụng được đầy đủ chức năng của diễn đàn :).

QuanThiccTech

DEVELOPER
THÀNH VIÊN
Tô Châu Quân submitted a new resource:

Pluggirl - PlugGirl là một plugin đơn giản, dễ sử dụng cho phép quản lý các plugin trên Bungeecord!

Giúp bạn có thể unload, load hoặc reload plugin trên bungeecord

[COMMANDS]
/pluggirl unload
/pluggirl load
/pluggirl reload
/pluggirl list

[PERMISSIONS]
pluggirl.cmds


Xem file đính kèm 39943
Read more about this resource...