Quảng cáo server Quảng cáo Server SkyMine

  • Chào bạn, hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia cùng bọn mình và sử dụng được đầy đủ chức năng của diễn đàn :).

haoask1591

THÀNH VIÊN
4/11/23
51
1
60
20
tay ninh
̉ ́ -

=======================================
✅
IP: MineMEG.com
✅
Phiên bản: 1.18.2 - 1.20.x
✅
Server: Hoạt động 24/24
✅
Thể loại: SkyMine
=======================================
✅
Với việc khai trương khuyến mãi 150% thẻ nạp.
✅
Và nhận được đồ khai trương khi vào server.
=======================================
♢ Hệ thống trong server.
☛ /menu Mở hệ thống các chức năng trong server.
☛ /napthe Nạp card với các mạng hiện có
☛ /shop Mở shop bán khoán sản miner
☛ /shopblock Để mua block xây dựng cho plot
☛ /warp Hệ thống warp đa dạng với nhiều warp
☛ /donate Hệ thống mua xu trao đổi đồ mạnh
☛ /phuphep Hệ thống phù phép trang bị mua bằng EXP từ việc miner
☛ /key Mua các key và trao đổi key ở khu vực quay thưởng
☛ /biethieu Để mua các biệt hiệu hiện có trong server
☛ /rank Mua các rank bằng Money và Points [Chức năng đa dạng]
♢ Các chức năng trong server.
☛ /ah help [Để xem cách mua bán vật phẩm lên chợ đen]
☛ /taixiu help [Để vui chơi đỏ đen đặc cược tài xỉu]
☛ /lottery gui [Để mua vé số trong server]
☛ /phuphep [Mở hệ thông phù phép vũ khí và giáp]
☛ V.v
♢ Các warp trong server.
☛ /warp pvp | Khu vực pvp quoánh nhau trong
☛ /warp trade | Trao đổi các vật phẩm cày cuốc
☛ /warp doante | Trao đổi đồ từ donate
☛ /warp enchant | Enchant vật phẩm phuphep
☛ /warp top | Xem danh sách các top
☛ /warp thinh | Trao đổi đồ từ việc nhặt thính
☛ /warp crate | Khu quay rương từ các key
☛ /warp plot | Khu vực xây dựng cho các member
☛ /warp cauca | Khu vực câu cá khi có sự kiện diễn ra
☛ /warp drop | Khu vực drop đồ cho các member
☛ /warp event | Khu vực trao đổi đồ event cày cuốc
☛ /warp boss | Khu vực đánh boss được item đổi đồ
☛ Thêm các warp mine của các cấp bậc rank!
♢ Các sự kiện trong server.
☛ Chiếm địa bàn vào 16h hàng ngày ở khu vực pvp spawn
☛ Nhặt thính ở warp pvp mỗi tiếng 1 lần
☛ V.v
=======================================
❤ Server mới khai trương nên cần tuyển staff
☛ 2 CTV (như rank helper)
☛ 2 CTV+ (như rank police)
Link điền form: https://forms.gle/4vJxFxHetAQPe47m9
=======================================
IP: MineMEG.com
Discord: https://discord.gg/9JyqgcAw
 

locquangg

THÀNH VIÊN
13/2/22
159
10
120
Hà Nội Không Vội Được Đâu
dsc.gg
A
̉ ́ -

=======================================
✅
IP: MineMEG.com
✅
Phiên bản: 1.18.2 - 1.20.x
✅
Server: Hoạt động 24/24
✅
Thể loại: SkyMine
=======================================
✅
Với việc khai trương khuyến mãi 150% thẻ nạp.
✅
Và nhận được đồ khai trương khi vào server.
=======================================
♢ Hệ thống trong server.
☛ /menu Mở hệ thống các chức năng trong server.
☛ /napthe Nạp card với các mạng hiện có
☛ /shop Mở shop bán khoán sản miner
☛ /shopblock Để mua block xây dựng cho plot
☛ /warp Hệ thống warp đa dạng với nhiều warp
☛ /donate Hệ thống mua xu trao đổi đồ mạnh
☛ /phuphep Hệ thống phù phép trang bị mua bằng EXP từ việc miner
☛ /key Mua các key và trao đổi key ở khu vực quay thưởng
☛ /biethieu Để mua các biệt hiệu hiện có trong server
☛ /rank Mua các rank bằng Money và Points [Chức năng đa dạng]
♢ Các chức năng trong server.
☛ /ah help [Để xem cách mua bán vật phẩm lên chợ đen]
☛ /taixiu help [Để vui chơi đỏ đen đặc cược tài xỉu]
☛ /lottery gui [Để mua vé số trong server]
☛ /phuphep [Mở hệ thông phù phép vũ khí và giáp]
☛ V.v
♢ Các warp trong server.
☛ /warp pvp | Khu vực pvp quoánh nhau trong
☛ /warp trade | Trao đổi các vật phẩm cày cuốc
☛ /warp doante | Trao đổi đồ từ donate
☛ /warp enchant | Enchant vật phẩm phuphep
☛ /warp top | Xem danh sách các top
☛ /warp thinh | Trao đổi đồ từ việc nhặt thính
☛ /warp crate | Khu quay rương từ các key
☛ /warp plot | Khu vực xây dựng cho các member
☛ /warp cauca | Khu vực câu cá khi có sự kiện diễn ra
☛ /warp drop | Khu vực drop đồ cho các member
☛ /warp event | Khu vực trao đổi đồ event cày cuốc
☛ /warp boss | Khu vực đánh boss được item đổi đồ
☛ Thêm các warp mine của các cấp bậc rank!
♢ Các sự kiện trong server.
☛ Chiếm địa bàn vào 16h hàng ngày ở khu vực pvp spawn
☛ Nhặt thính ở warp pvp mỗi tiếng 1 lần
☛ V.v
=======================================
❤ Server mới khai trương nên cần tuyển staff
☛ 2 CTV (như rank helper)
☛ 2 CTV+ (như rank police)
Link điền form: https://forms.gle/4vJxFxHetAQPe47m9
=======================================
IP: MineMEG.com
Discord: https://discord.gg/9JyqgcAw
Ảnh lỗi à
 
  • Like
Reactions: haoask1591