Tài nguyên

  • Chào bạn, hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia cùng bọn mình và sử dụng được đầy đủ chức năng của diễn đàn :).

Top tài nguyên

Đánh giá gần đây

Sack to storage item like sack from Hypixel, custom BlockRegen system,....
0.00 star(s) 0 ratings
Tải về
1
Updated
ShopGUIPlus Việt hóa ttZipinh
Share free ShopGUIPlus có luôn Việt hóa
0.00 star(s) 0 ratings
Tải về
6
Updated
Em đăng nếu anh chị nào cần ủng hộ em
0.00 star(s) 0 ratings
Tải về
3
Updated
BetterGUI HSGamer
Plugin làm menu. Made in Viet Nam. Thay thế ChestCommands, DeluxeMenus,...
5.00 star(s) 1 ratings
Tải về
25
Updated
Người chơi có perm xuống nước 5 giây sẽ chết.
0.00 star(s) 0 ratings
Tải về
4
Updated
WorldTimeRule Mới hungaz
WorldTimeRule được code lại dựa trên ý tưởng của WorldTimeRule (Claus)
0.00 star(s) 0 ratings
Tải về
8
Updated
Plugin Ngon HSGamer
5.00 star(s) 2 ratings
Tải về
15
Updated
Cập nhật server jar tự động
0.00 star(s) 0 ratings
Tải về
18
Updated
ProxyShield hungaz
This plugin utilizes advanced IP detection techniques to determine whether a player is using a proxy
0.00 star(s) 0 ratings
Tải về
5
Updated
đơn giản nó là 1 trái ớt
0.00 star(s) 0 ratings
Tải về
12
Updated
LeashTheCat - Event giết quái bắt mèo Meandyou
0.00 star(s) 0 ratings
Tải về
3
Updated
Dumbass and useless BungeeCord plugin.
5.00 star(s) 1 ratings
Tải về
10
Updated
check nếu kho đồ của player có 1 item custom nào đó
1.00 star(s) 1 ratings
Tải về
3
Updated
BetterEconomy HSGamer
A simple Vault-based economy plugin
5.00 star(s) 1 ratings
Tải về
20
Updated
BadAppleBoard HSGamer
Bad Apple but it's on Minecraft's Scoreboard
5.00 star(s) 2 ratings
Tải về
13
Updated
BetterBoard HSGamer
  • Featured
A simple scoreboard plugin that is not dummy
5.00 star(s) 5 ratings
Tải về
53
Updated
Oregen3 (Updated) Hex
  • Featured
Bản recode (Unofficial) của Oregen3. Hỗ trợ nhiều plugin hơn và nhiều phiên bản hơn
5.00 star(s) 5 ratings
Tải về
537
Updated
Custom fish | Fish mob from mythicmobs | Fish item from mmoitems | Custom command on fish/sell
0.00 star(s) 0 ratings
Tải về
9
Updated
Bản Hồng Nhan (Cover) chuẩn giai điệu cho plugin jukebox, giúp bạn thưởng thức nhạc hay trong sv
0.00 star(s) 0 ratings
Tải về
15
Updated
EcoCollection - Give Collection To Your Server FuxWa
Một plugin đơn giản để tạo Bộ Sưu Tập cho server của bạn
0.00 star(s) 0 ratings
Tải về
12
Updated
EcoSkills ⭕ - Việt Hóa 90% detom
EcoSkills ⭕ - Việt Hóa 90%
5.00 star(s) 1 ratings
Tải về
50
Updated
0.00 star(s) 0 ratings
Updated
McmmoGui - Thêm  một mớ GUI vào Mcmmo + Việt Hoá. DustinDinh
0.00 star(s) 0 ratings
Tải về
72
Updated
0.00 star(s) 0 ratings
Tải về
33
Updated
MobSpawnChange Thinh_Geographical
Tạo và thay đổi cho mob !
5.00 star(s) 7 ratings
Tải về
228
Updated
Source code TheSieuToc plugin hungaz
0.00 star(s) 0 ratings
Tải về
17
Updated
mình cần server chơi với bạn bè sinh tồn nhưng add thêm hệ thống skillapi trade đồ + dungeon
0.00 star(s) 0 ratings
Updated