Tài nguyên

  • Chào bạn, hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia cùng bọn mình và sử dụng được đầy đủ chức năng của diễn đàn :).

Top tài nguyên

Đánh giá gần đây

Đây là plugin đầu tiên của mình, có gì sai sót mong bỏ qua
5.00 star(s) 3 ratings
Tải về
203
Updated
FixCanNotMove BinBeo
plugins fix lỗi không thể duy chuyển
3.67 star(s) 3 ratings
Tải về
50
Updated
antibugs BinBeo
plugins chống lấy xe mỏ có rương hoặc xe mỏ có máy nhảy lấy items người chơi và antiop
5.00 star(s) 1 ratings
Tải về
51
Updated
DropItemsNamePlayer BinBeo
plugins hiện thị tên người chơi quăng items
0.00 star(s) 0 ratings
Tải về
73
Updated
PayDay getting items BinBeo
theo thời gian dự định trong config.yml nhận payday tức items
5.00 star(s) 3 ratings
Tải về
27
Updated
EssentialsX Việt Hóa + Kits MusriMaster
plugin này đã được việt hóa 55%
4.50 star(s) 2 ratings
Tải về
230
Updated
CanNotPickUpItems BinBeo
không thể nhặt items vd người chơi này quăng ra người kia không thể nhặt chỉ có chính mình nhặt được
4.00 star(s) 2 ratings
Tải về
43
Updated
TimePvP BinBeo
no pvp day on pvp night
0.00 star(s) 0 ratings
Tải về
29
Updated
Hiện tên những người chơi xung quanh bạn 1 bán kính cho trước
5.00 star(s) 1 ratings
Tải về
25
Updated
eatlevel BinBeo
ăn items đính kèm tên trong config.yml sẽ tăng level
0.00 star(s) 0 ratings
Tải về
21
Updated
FallNotDead BinBeo
plugins té từ độ cao xuống không chết
3.50 star(s) 2 ratings
Tải về
29
Updated
cowfly BinBeo
chức năng mới bò bay
0.00 star(s) 0 ratings
Tải về
21
Updated
blood rơi những hạt máu đơn giản BinBeo
5.00 star(s) 1 ratings
Tải về
155
Updated
BF Boold Attack false fly pvp no command update BinBeo
plugins có khả năng đánh rớt ra máu và khi fly bị đánh sẽ tự động false và đã update no command pvp
3.67 star(s) 3 ratings
Tải về
64
Updated
RepairBlockBoom BinBeo
plugins có khả năng khôi phục lại khi những block bị nổ boom
3.00 star(s) 4 ratings
Tải về
54
Updated
NoJoinNether BinBeo
plugins không cho vào cổng nether
0.00 star(s) 0 ratings
Tải về
25
Updated
Chỉ duy nhất là cục máu
5.00 star(s) 2 ratings
Tải về
45
Updated
CaptChaAntiBot BinBeo
plugins captcha antibot qua các mẹo
2.67 star(s) 3 ratings
Tải về
47
Updated
NoPvPDayOnPvPNight F
plugins sáng không thể đánh nhau tối có thể đánh nhau thích hợp cho survival
3.50 star(s) 4 ratings
Tải về
67
Updated
NoFoodHunger F
plugins có khả năng không mất 1 tí hunger nào
4.00 star(s) 1 ratings
Tải về
44
Updated
NoBlockLava F
plugins cấm đặt block trong lava thích hợp cho skyblock
5.00 star(s) 1 ratings
Tải về
26
Updated
RealTimeChecker RemVN
Sử dụng lệnh trong 1 khoảng thời gian định sẵn
5.00 star(s) 2 ratings
Tải về
51
Updated
RANDOMORELAVA BinBeo
1 cách chơi mới chỉ cần xô lava là có ngay quặng
4.00 star(s) 3 ratings
Tải về
27
Updated
MinePoke snowball random items BinBeo
plugins minepoke lối chơi random items mới
0.00 star(s) 0 ratings
Tải về
16
Updated
ItemsFlyTime BinBeo
ugins được phát triển độc đáo cấu tạo
0.00 star(s) 0 ratings
Tải về
63
Updated
ItemRenamer RemVN
Cho phép player đổi tên vật phẩm nếu sở hữu phiếu đổi tên
5.00 star(s) 4 ratings
Tải về
159
Updated
KeepInventoryRune RemVN
Ngọc thế thân, keep túi đồ khi chết
5.00 star(s) 7 ratings
Tải về
215
Updated
Plugin giúp member có thể lưu vị trí chết ở những nơi à staff đã định sẵn
0.00 star(s) 0 ratings
Tải về
7
Updated
no swear no command /pl BinBeo
plugins có khả năng chống chữi thề và chống command /pl
5.00 star(s) 1 ratings
Tải về
86
Updated
4.40 star(s) 5 ratings
Updated