1. Chào bạn, hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia cùng bọn mình và sử dụng được đầy đủ chức năng của diễn đàn :).
  Tắt thông báo

Premium Plugins AAC (Advanced Anti Cheat) 3.0.4

AAC (Advanced Anti Cheat)

 1. Hunt
  :pd1:
  AAC - Một plugin chống cheat hiệu quả
  Plugin có giá 20.00 GBP trên Spigot

  :pd2:
  Các loại Cheat mà plugin chống được
  • Fly (NormalMovements/Fly)
  • Speed (NormalMovements/Speed)
  • Glide (NormalMovements/Glide)
  • FastFall (NormalMovements/Glide)
  • Spider (NormalMovements/Fly)
  • HighJump (NormalMovements/Fly)
  • SelfDamage (NormalMovements)
  • MiniJump (NormalMovements)
  • Blink (Blink)
  • Jesus (Jesus/Speed)
  • Timer (Speed)
  • Sneak (Speed)
  • Phase/NoClip (Phase)
  • Vclip (Phase/NormalMovements)
  • FastLadder (NormalMovements/Climb)
  • Some types of derp (Speed/HeadRoll)
  Combat   • Forcefield (FightSpeed/Forcefield/Reach/Angle)
   • Killaura (Killaura)
   • Aimbot (Forcefield)
   • Click-Aura (Forcefield)
   • FightBot (Forcefield)
   • Anti-Knockback (Knockback)
   • Reach (Reach)
   • Criticals (Criticals)
   • FastBow (FastBow, BadPackets)
   • Regen (Regen/BadPackets)
   • FastEat (FastUse)
   • NoPotion/Zoot (BadPackets/Regen)
   • NoSwing (NoSwing)
   • ForcePush (BadPackets/Speed)
   • BoatFly - 1.9/1.10 (BoatFly)
   • ElytraFly - 1.9/1.10 (ElytraMove)
  Chat   • Spambots (Spam)
  World   • Nuker (FastBreak)
   • FastBreak (FastBreak)
   • Build (FastPlace)
   • FastPlace (FastPlace)
   • CivBreak (FastBreak)
   • NoSwing (NoSwing)
   • NoBreakDelay (FastBreak)
   • GhostHand (ImpossibleInteract)
   • Freecam if you break blocks (ImpossibleInteract)
   • Liquids (ImpossibleInteract)

  :pd3:
  Plugin tương thích với server có phiên bản   • 1.8 -> 1.11
    • không hoạt động với 1.9.2
  Cần cài thêm Plugin   • Protocolib
  :pd5:

  :pd9:
  https://www.spigotmc.org/resources/aac-advanced-anti-cheat-hack-kill-aura-blocker.6442/

Nhận xét gần đây

 1. FireBlackVN
  FireBlackVN
  5/5,
  Phiên bản: 3.0.4
  Link tải hư rồi fix đi AD