1. Chào bạn, hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia cùng bọn mình và sử dụng được đầy đủ chức năng của diễn đàn :).
  Tắt thông báo

Premium Plugins AAC (Advanced Anti Cheat) 3.5.0-b1

AAC

 1. Shuu
  Hỗ trợ phiên bản:
  • 1.8
  • 1.9
  • 1.10
  • 1.11
  • 1.12
  :pd1:
  AAC - Một plugin chống cheat hiệu quả

  Plugin có giá 20.00 GBP trên Spigot

  :pd2:
  Các loại Cheat mà plugin chống được
  Movement:
  • Fly (NormalMovements/Fly)
  • Speed (NormalMovements/Speed)
  • Glide (NormalMovements/Glide)
  • FastFall (NormalMovements/Glide)
  • Spider (NormalMovements/Fly)
  • HighJump (NormalMovements/Fly)
  • SelfDamage (NormalMovements)
  • MiniJump (NormalMovements)
  • Blink (Blink)
  • Jesus (Jesus/Speed)
  • Timer (Speed)
  • Sneak (Speed)
  • Phase/NoClip (Phase)
  • Vclip (Phase/NormalMovements)
  • FastLadder (NormalMovements/Climb)
  • Some types of derp (Speed/HeadRoll)
  Combat:
  • Forcefield (FightSpeed/Forcefield/Reach/Angle)
  • Killaura (Killaura)
  • Aimbot (Forcefield)
  • Click-Aura (Forcefield)
  • FightBot (Forcefield)
  • Anti-Knockback (Knockback)
  • Reach (Reach)
  • Criticals (Criticals)
  • FastBow (FastBow, BadPackets)
  • Regen (Regen/BadPackets)
  • FastEat (FastUse)
  • NoPotion/Zoot (BadPackets/Regen)
  • NoSwing (NoSwing)
  • ForcePush (BadPackets/Speed)
  • BoatFly - 1.9/1.10 (BoatFly)
  • ElytraFly - 1.9/1.10 (ElytraMove)
  Chat:
  • Spambots (Spam)
  World:
  • Nuker (FastBreak)
  • FastBreak (FastBreak)
  • Build (FastPlace)
  • FastPlace (FastPlace)
  • CivBreak (FastBreak)
  • NoSwing (NoSwing)
  • NoBreakDelay (FastBreak)
  • GhostHand (ImpossibleInteract)
  • Freecam if you break blocks (ImpossibleInteract)
  • Liquids (ImpossibleInteract)
  :pd3:
  Plugin tương thích với server có phiên bản
  • 1.8.8, 1.9.4, 1.10.x, 1.11.0, 1.11.2, 1.12
  Cần cài thêm Plugin

  :pd5:

  :pd9:
  https://www.spigotmc.org/resources/aac-advanced-anti-cheat-hack-kill-aura-blocker.6442/
  GameHacked, ThinhDepZai, Arils Sad429 người khác thích điều này.

Nhận xét gần đây

 1. Zori
  Zori
  5/5,
  Phiên bản: 3.5.0-b1
  thanks admin
 2. Sky Herobrine
  Sky Herobrine
  1/5,
  Phiên bản: 3.3.6
  Plugins không dùng được 3.3.5 ko dùng dc quá nhìu lỗi:
  Loading libraries, please wait...
  [03:38:49 INFO]: Starting minecraft server version 1.8
  [03:38:49 WARN]: To start the server with more ram, launch it as "java -Xmx1024M -Xms1024M -jar minecraft_server.jar"
  [03:38:49 INFO]: Loading properties
  [03:38:50 INFO]: Default game type: SURVIVAL
  [03:38:50 INFO]: This server is running CraftBukkit version git-Spigot-550ebac-7019900 (MC: 1.8) (Implementing API version 1.8-R0.1-SNAPSHOT)
  [03:38:58 INFO]: Server Ping Player Sample Count: 12
  [03:38:58 INFO]: Using 4 threads for Netty based IO
  [03:38:58 INFO]: Debug logging is disabled
  [03:38:58 INFO]: Generating keypair
  [03:38:59 INFO]: Starting Minecraft server on *:40579
  [03:39:00 INFO]: Set PluginClassLoader as parallel capable
  [03:39:07 INFO]: Please contact BlackSpigotMC. 0x0
  [03:39:07 INFO]: Stopping server
 3. ItzRedFoxVN
  ItzRedFoxVN
  5/5,
  Phiên bản: 3.3.6
  Anh Em về pb 3.3.5 đi xài ngon cực
 4. Lê Văn Phước
  Lê Văn Phước
  3/5,
  Phiên bản: 3.3.6
  Shuu ơi lỗi rồi !

  [AAC] Disabled due to piracy (69)
  [AAC] Disabling AAC v3.3.6
  [AAC] Disabling checks...
  [AAC] Error enabling AAC: 0x04
  [AAC] Please report this to konsolas
 5. VyVu
  VyVu
  1/5,
  Phiên bản: 3.3.6
  update đi ,bị lỗi tùm lum trong console r
 6. LegionFrost
  LegionFrost
  1/5,
  Phiên bản: 3.3.6
  [AAC] Enabling AAC v3.3.6
  [AAC] Disabled due to piracy (69)
  [AAC] Disabling AAC v3.3.6
  [AAC] Disabling checks...
  [AAC] Error enabling AAC: 0x04
  [AAC] Please report this to konsolas
 7. KhoiNguyen
  KhoiNguyen
  5/5,
  Phiên bản: 3.3.5-B1
  GG
 8. Zori
  Zori
  5/5,
  Phiên bản: 3.3.5-B1
  1.8.8
  thì cần protocollib phiên bản nhiêu ạ ?
  và AAC phiên bản nhiêu ạ
  @Shuu giúp vs ..
 9. Khánh Thần Chết
  Khánh Thần Chết
  5/5,
  Phiên bản: 3.3.5-B1
  Có thằng hack OP server của mình thì làm như nào
 10. EvilDeath
  EvilDeath
  5/5,
  Phiên bản: 3.3.5-B1
  muấn cho bạn 10 sao mà 0 thể dc vì tối đa 5 sao