AAC (Advanced Anti Cheat)

Premium Plugins AAC (Advanced Anti Cheat) 3.5.0-b1

Không có quyền để tải về
 • Chào bạn, hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia cùng bọn mình và sử dụng được đầy đủ chức năng của diễn đàn :).
Hỗ trợ phiên bản
1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12
:pd1:
AAC - Một plugin chống cheat hiệu quả

Plugin có giá 20.00 GBP trên Spigot
:pd2:
Các loại Cheat mà plugin chống được
Movement:
 • Fly (NormalMovements/Fly)
 • Speed (NormalMovements/Speed)
 • Glide (NormalMovements/Glide)
 • FastFall (NormalMovements/Glide)
 • Spider (NormalMovements/Fly)
 • HighJump (NormalMovements/Fly)
 • SelfDamage (NormalMovements)
 • MiniJump (NormalMovements)
 • Blink (Blink)
 • Jesus (Jesus/Speed)
 • Timer (Speed)
 • Sneak (Speed)
 • Phase/NoClip (Phase)
 • Vclip (Phase/NormalMovements)
 • FastLadder (NormalMovements/Climb)
 • Some types of derp (Speed/HeadRoll)
Combat:
 • Forcefield (FightSpeed/Forcefield/Reach/Angle)
 • Killaura (Killaura)
 • Aimbot (Forcefield)
 • Click-Aura (Forcefield)
 • FightBot (Forcefield)
 • Anti-Knockback (Knockback)
 • Reach (Reach)
 • Criticals (Criticals)
 • FastBow (FastBow, BadPackets)
 • Regen (Regen/BadPackets)
 • FastEat (FastUse)
 • NoPotion/Zoot (BadPackets/Regen)
 • NoSwing (NoSwing)
 • ForcePush (BadPackets/Speed)
 • BoatFly - 1.9/1.10 (BoatFly)
 • ElytraFly - 1.9/1.10 (ElytraMove)
Chat:
 • Spambots (Spam)
World:
 • Nuker (FastBreak)
 • FastBreak (FastBreak)
 • Build (FastPlace)
 • FastPlace (FastPlace)
 • CivBreak (FastBreak)
 • NoSwing (NoSwing)
 • NoBreakDelay (FastBreak)
 • GhostHand (ImpossibleInteract)
 • Freecam if you break blocks (ImpossibleInteract)
 • Liquids (ImpossibleInteract)
:pd3:
Plugin tương thích với server có phiên bản
 • 1.8.8, 1.9.4, 1.10.x, 1.11.0, 1.11.2, 1.12
Cần cài thêm Plugin

:pd5:
:pd9:
https://www.spigotmc.org/resources/aac-advanced-anti-cheat-hack-kill-aura-blocker.6442/
Người đăng
Shuu
Tải về
601
Lượt xem
601
Đăng vào
Cập nhật gần nhất
Đánh giá
3.92 star(s) 13 ratings

More resources from Shuu

Cập nhật gần nhất

 1. Cập nhật phiên bản mới

  3.5.0-b1
 2. Cập nhật phiên bản mới

  3.4.2-b2
 3. Fix

  fix

Đánh giá gần đây

thanks admin
Plugins không dùng được 3.3.5 ko dùng dc quá nhìu lỗi:
Loading libraries, please wait...
[03:38:49 INFO]: Starting minecraft server version 1.8
[03:38:49 WARN]: To start the server with more ram, launch it as "java -Xmx1024M -Xms1024M -jar minecraft_server.jar"
[03:38:49 INFO]: Loading properties
[03:38:50 INFO]: Default game type: SURVIVAL
[03:38:50 INFO]: This server is running CraftBukkit version git-Spigot-550ebac-7019900 (MC: 1.8) (Implementing API version 1.8-R0.1-SNAPSHOT)
[03:38:58 INFO]: Server Ping Player Sample Count: 12
[03:38:58 INFO]: Using 4 threads for Netty based IO
[03:38:58 INFO]: Debug logging is disabled
[03:38:58 INFO]: Generating keypair
[03:38:59 INFO]: Starting Minecraft server on *:40579
[03:39:00 INFO]: Set PluginClassLoader as parallel capable
[03:39:07 INFO]: Please contact BlackSpigotMC. 0x0
[03:39:07 INFO]: Stopping server
Anh Em về pb 3.3.5 đi xài ngon cực
Shuu ơi lỗi rồi !

[AAC] Disabled due to piracy (69)
[AAC] Disabling AAC v3.3.6
[AAC] Disabling checks...
[AAC] Error enabling AAC: 0x04
[AAC] Please report this to konsolas
update đi ,bị lỗi tùm lum trong console r
[AAC] Enabling AAC v3.3.6
[AAC] Disabled due to piracy (69)
[AAC] Disabling AAC v3.3.6
[AAC] Disabling checks...
[AAC] Error enabling AAC: 0x04
[AAC] Please report this to konsolas
GG
1.8.8
thì cần protocollib phiên bản nhiêu ạ ?
và AAC phiên bản nhiêu ạ
@Shuu giúp vs ..
Có thằng hack OP server của mình thì làm như nào
muấn cho bạn 10 sao mà 0 thể dc vì tối đa 5 sao