AdvancedKeep

Plugins Việt Nam AdvancedKeep 2.0.3

Không có quyền để tải về
  • Chào bạn, hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia cùng bọn mình và sử dụng được đầy đủ chức năng của diễn đàn :).
Hỗ trợ phiên bản
1.14, 1.15, 1.16, 1.17, 1.18, 1.19, 1.20
Mã nguồn
https://github.com/anhcraft/AdvancedKeep/
Link Spigot
https://www.spigotmc.org/resources/advancedkeep.112395
AdvancedKeep là plugin đơn giản giúp keep đồ và exp.

Discord hỗ trợ: https://discord.gg/gPJtP4yJgc

Tính năng:
- Keep theo từng world
- Keep theo quyền hạn
- Keep theo khoảng thời gian
- Tích hợp plugin chiếm đất: GriefPrevention, Lands
- WorldGuard flags: keep-item và keep-exp
- Dò vị trí chết: Thông báo vị trí chết trước đó
- Soul Gem: Giữ trong túi, khi chết sẽ dc keep exp và đồ
- Hỗ trợ RGB message

Lệnh:
/ak give soulgem <player> <amount>: trao Soul Gem cho ai đó
/ak debug: bật chế độ debug
/ak reload: nạp lại plugin

Quyền:
keep.death-tracker: Nhận vị trí chết
keep.item: luôn luôn keep đồ
keep.exp: luôn luôn keep exp

FAQ:
1. Liệu plugin có xung đột với plugin khác?
Có thể có. Nếu có lỗi, hãy bật chế độ debug để xem plugin hoạt động ra sao. Có thể vào Discord để nhận hỗ trợ.

2. Cách keep đồ cho từng người tại một world cụ thể?
Dùng LuckPerms để chỉnh quyền hạn keep.item và keep.exp theo một world bất kì

3. Cách keep trong vòng vài phút?
Dùng LuckPerms để tạo quyền hạn có thời hạn

4. Làm sao để keep theo vùng claim?
Dùng WorldGuard sẽ có 2 flag mới là keep-item và keep-exp.

Support
Tham gia Discord để nhận hỗ trợ
Người đăng
anhcraft
Tải về
96
Lượt xem
2,066
Đăng vào
Cập nhật gần nhất
Đánh giá
5.00 star(s) 1 ratings

More resources from anhcraft

Cập nhật gần nhất

  1. AdvancedKeep v2.0.3

    - Tối ưu hỗ trợ nhiều phiên bản - Hỗ trợ thêm GriefPrevention
  2. AdvancedKeep 2.0.1

    Hỗ trợ 1.20.2 Hỗ trợ RGB message và item
  3. AdvancedKeep 2.0.0

    Mới recode plugin

Đánh giá gần đây

tuyệt vời