AdvancedKeep

Plugins Việt Nam AdvancedKeep 2.0.3

Không có quyền để tải về
  • Chào bạn, hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia cùng bọn mình và sử dụng được đầy đủ chức năng của diễn đàn :).
- Tối ưu hỗ trợ nhiều phiên bản
- Hỗ trợ thêm GriefPrevention
Hỗ trợ 1.20.2
Hỗ trợ RGB message và item
Mới recode plugin
Sửa lỗi worldguard bản cũ
fix lỗi null với chat broadcast
Fix lỗi + thêm lệnh debug
  • Sửa lỗi dup nhóm world
  • Hỗ trợ Towny & Saberfactions
  • Cập nhật API lands
  • Thêm GUI chỉnh config (/ak config gui)
Fix vài lỗi với death chest.
Xem tren Spigot...
  • Thay đổi particle của death chest
  • Sửa vài lỗi + hỗ trợ CraftKit v1.1.1
YÊU CẦU: CẬP NHẬT CRAFTKIT BẢN MỚI NHẤT
Fix lỗi