1. Chào bạn, hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia cùng bọn mình và sử dụng được đầy đủ chức năng của diễn đàn :).
  Tắt thông báo

Premium Plugins AdvancedMobArena 3.0.1

MultiArena | Kits | Coins | Stats | Shop | Bosses | Signs | Holograms | NPC

 1. Shuu
  Hỗ trợ phiên bản:
  • 1.8
  • 1.9
  • 1.10
  • 1.11
  :pd1:
  Plugin có giá 4.00$ trên spigot, nếu có điều kiện hãy mua plugin để ủng hộ tác giả
  Plugin có chức năng tạo đấu trường chiến đấu với quái vật rồi nhận phần thưởng các kiểu <(")

  :pd3:
  Plugin tương thích với server sử dụng phiên bản
  • 1.8 -> 1.11
  :pd4:
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  :pd5:


  :pd9:
  https://www.spigotmc.org/resources/advancedmobarena.26838/
  AkenBii, Kyo Emon, dfsdfsdfdsfdsf21 người khác thích điều này.

Cập nhật gần đây

 1. Cập nhật phiên bản mới
 2. 2.1.4b
 3. 2.1.3d

Nhận xét gần đây

 1. Phong Tran
  Phong Tran
  5/5,
  Phiên bản: 3.0.1
  Plugin có bản 4.0.8.1 rồi shuu ơi