1. Chào bạn, hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia cùng bọn mình và sử dụng được đầy đủ chức năng của diễn đàn :).
  Tắt thông báo

Premium Plugins AdvancedTags 1.4.1

Tạo ra các hình ảnh động cho tên của người chơi

 1. Allas
  Hỗ trợ phiên bản:
  • 1.8
  • 1.9
  • 1.10
  • 1.11
  Người phát triển:
  Rellynn
  :pd1:
  Plugin có giá 5$ trên Spigot, nếu có điều kiện hãy mua plugin để ủng hộ tác giả
  :pd2:
  - Tạo ra các hình ảnh chuyển động trên tên người chơi
  - Hiển thị thanh máu, Số lần chết, số lần giết người...
  - Thông Báo Trên Tên Của Người chơi
  :pd4:
  [​IMG]
  [​IMG]
  :pd8:

  CONFIG.YML

  Mã:
  
  
  
  
  # Config version. PLEASE DO NOT EDIT. config: 1.1 # Should the plugin takes care of the tablist? tablist: true # A list of different groups. groups: # This is the default group of AdvancedTags. You can create as many groups # as you want. Each group is a different nametag with a different permission: # 'advancedtags.group.<groupname>' # # You don't need to add the permission 'advancedtags.group.default' to your default # rank as it is given to all players (default) but you can negate the permission to # change the default behavior. default: # Every section here represents a different line. # You can name them whatever you want. name: # These are the frames. The animation will go to the next frame # at the interval that you configure below. Once all frames are # finished it will restart from the first one. frames: # You can put as many placeholders as you want! # There is no limit in line width. - '{name}' - '{isop}{name}' # <-- {isop} is a boolean placeholder, you can configure returns in plugins/AdvancedTags/placeholders/player.yml # The interval is in ticks (20 ticks = 1 second). interval: 40 stats: frames: - '{yellow}{stat_playerkills} kills' # <-- To add colors to your frames you can use the placeholder {colorname} - '&e{stat_deaths} deaths' # or the formatting codes (http://minecraft.gamepedia.com/Formatting_codes) - '&c{health} Health' interval: 30
  :pd7:
  Mã:
  
  
  
  
  advancedtags.about: description: About the plugin default: true advancedtags.assign: description: Assign a tag to a player default: op advancedtags.reload: description: Reload config default: op advancedtags.group.default: description: Default group default: true
  AkenBii, Phúc009, OPPie5 người khác thích điều này.

Nhận xét gần đây

 1. Darius
  Darius
  1/5,
  Phiên bản: 1.4.1
  ko download dc