1. Chào bạn, hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia cùng bọn mình và sử dụng được đầy đủ chức năng của diễn đàn :).
  Tắt thông báo

Premium Plugins AntiAura 11.36

AntiAura

 1. Shuu
  Hỗ trợ phiên bản:
  • 1.7
  • 1.8
  • 1.9
  • 1.10
  • 1.11
  :pd1:
  Plugin có giá 5.00 GBP(khoảng 146k VNĐ) trên Spigot, nếu có điều kiện hãy mua plugin để ủng hộ tác giả
  Plugin có chức năng chống cheat như AAC, nhưng cái nào tốt hơn thì mình không rõ :|
  Các loại cheat chống được:
  AntiAura không chống được block elytra hacks.

  AntiAura không chống được Xray.
  Khuyên nên dùng chức năng có sẵn của Spigot hoặc plugin Orebfuscator.

  PVP Hacks:
  Forcefield/Killaura.
  AutoClicker/FastClick.
  ForcefieldLegit/KillauraLegit, on most clients.
  Aimbot/ClickAimbot.
  AntiKnockback/Unpushable.
  AutoBow/FastBow.
  Criticals.
  AutoSoup.
  Regen.
  Reach.
  Tracers/Minimaps/ESP.
  Anti-Blind (Entities only. Players can still see blocks).
  NoPotion.
  PotionSaver.
  AntiFire.

  Movement hacks:
  Flight.
  Glide.
  Speed (yes, this is compatible with the /speed command and speed potions).
  Step.
  HighJump.
  Spider.
  NoFall.
  Blink.
  DontFall.
  NoClip (up).
  Most versions of Derp.
  Timer.
  FastLadder.
  Jesus.
  Sneak.
  Phase.
  Freecam (Entities only. Players can still see blocks).
  BoatFly.
  CheckerClimb.
  Towers.

  Block hacks:
  GhostHand.
  FastBreak.
  Nuker.
  FastPlace.
  I don't block X-Ray, because you can already block it with Spigot. Click here to learn how! Was removed in MC 1.9 so use orebfuscator instead.

  Misc:
  NoSwing (Blocks all sorts of hacks from Forcefield to Nuker)
  Basic protection from Spambots.
  :pd3:
  đối với phiên bản 1.10 trở lên, sửa "SingleBlock" trong file config thành false, để tránh tình trạng chức năng AutoJump của 1.10 bị xem là cheat.
  Plugin hoạt động từ 1.7 -> 1.10
  Cần cài thêm Plugin

  :pd5:

  :pd9:
  https://www.spigotmc.org/resources/antiaura-hack-blocker-1-7-1-10-compatible.1368/
  tunglnwza007, Detour, OPM VN96 người khác thích điều này.

Nhận xét gần đây

 1. Zed the Cat
  Zed the Cat
  5/5,
  Phiên bản: 11.07
  You are the best :)) Tks bạn nhìu
 2. NiMain
  NiMain
  5/5,
  Phiên bản: 10.84
  Tuyệt vời!Cảm ơn Minecraftvn.net team!