1. Chào bạn, hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia cùng bọn mình và sử dụng được đầy đủ chức năng của diễn đàn :).
  Tắt thông báo

Plugins Việt Nam antibugs 1.1

plugins chống lấy xe mỏ có rương hoặc xe mỏ có máy nhảy lấy items người chơi và antiop

 1. ƒ Bin Béo ƒ
  Hỗ trợ phiên bản:
  • 1.7
  • 1.8
  • 1.9
  • 1.10
  • 1.11
  gần đây tôi đã ngiên cứu về 1 lỗi đó là người chơi này được vào factions or towny hoặc không có nhà
  lỗi bug này xuất hiện ở nước ta đầu tiền dùng xe mỏ có rương và xe mỏ có máy nhảy
  đặt trong towny factions v.v cho nó chạy qua chạy lại cái rương cái rương sẽ tự bị lấy đồ ra mặt dù đã được lock AWC
  để có thể sử dụng được xe mỏ có rương hoặc xe mỏ có máy nhảy
  yều cầu permission: AntiBugs.use
  nếu thích hãy cho tôi 5 sao bên spigot and minecraftvn
  update antiop
  commands:
  /antibugs reload nạp lại config.yml
  permission:
  antibugsreload.use
  yêu cầu người chơi được add op trong config.yml sẽ không bị kick ra và đồng thời các người chơi không thể sử dụng /op trừ cmd
  config.yml
  [​IMG]
  Lam Hoàng Trung, AkenBii, NamVN16 người khác thích điều này.

Nhận xét gần đây

 1. ZIC
  ZIC
  5/5,
  Phiên bản: 1.0
  Phòng bệnh hơn chữa bệnh (y)
  1. ƒ Bin Béo ƒ