1. Chào bạn, hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia cùng bọn mình và sử dụng được đầy đủ chức năng của diễn đàn :).
  Tắt thông báo

Plugins Việt Nam AntiDropItems V2.0

không cho drop items

 1. Lê Thánh Tôn basketball
  Hỗ trợ phiên bản:
  • 1.7
  • 1.8
  • 1.9
  • 1.10
  • 1.11
  Người phát triển:
  ThanhLong
  :pd1.2:
  plugin nhỏ cho những server không muốn member drop ( thả ) items để trao đổi items cho nhau:pd2.2:
  - Ngăn chặn thả Items ( khi mem cố tình hay vô ý drop sẽ có thông báo :Bạn không thể thả Items này!! Hãy bỏ vào thùng rác Server )
  - Để đề phòng trường hợp mem drop items để bỏ chứ ko trade thì plugin có trang bị thùng rác để mem bỏ item:pd3.2:
  b1: tải plugin
  b2: bỏ vào folder plugin của server
  b3: khởi động hoặc reload lại server
  b4: tận hưởng
  :pd6.2:
  - /antidropitems reload ( để reload lại plugin )
  lệnh ngắn /adi reload
  - /trash ( để mở thùng rác của server ):pd7.2:
  - AntiDropItems.reload( cho phép reload )
  - AntiDropItems.drop( cho phép drop items )
  - AntiDropItems.trash( cho phép mở thùng rác):pd8.2:
  Mã:
  AntiDropItems:
   Name: '&e[&bAntiDropItems&e]'
   Reload: '&ađã khỏi động lại chương trình'
   No_per: '&abạn không có quyền sử dụng lênh này'
   Reload_help: '&asử dụng lệnh /antidropitems reload hoặc /adi reload'
  Trash:
   Name: '&e[&bThùng Rác&e]'
   Open: '&aBạn đã mở thùng rác server'
   No_member: '&4Bạn phải là một người chơi'
   No_per: '&4Bạn không có quyển dùng lệnh này'
  Drop:
   Name: '&e[&bNo Drop Items&e]'
   Messenger: '&aBạn không thể vứt Items này ! hãy bỏ vào thùng rác server'
  
  

Cập nhật gần đây

 1. AntiDropItems v2.0

Nhận xét gần đây

 1. Ntruong
  Ntruong
  5/5,
  Phiên bản: V2.0
  1.11 không dùng được. Mong author fix
 2. THGaming2k3
  THGaming2k3
  5/5,
  Phiên bản: V2.0
  good. Hãy thêm server irons.tk vào server đang sử dụng plugin này <3
  1. Lê Thánh Tôn basketball