1. Chào bạn, hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia cùng bọn mình và sử dụng được đầy đủ chức năng của diễn đàn :).
  Tắt thông báo

Premium Plugins ArtMap | Make CUSTOM textures and paintings with NO resource pack 2.5.7 (FIX LINK)

Vẽ tranh time !

 1. Decompiler
  Hỗ trợ phiên bản:
  • 1.7
  • 1.8
  • 1.9
  • 1.10
  • 1.11
  Người phát triển:
  Fupery
  :pd1.2:

  Plugin ArtMap là một plugin nhỏ nhưng rất hay với chức năng vẽ tranh trong Minecraft với đa dạng công cụ, màu sắc

  Thích hợp với những server Minigame. Có thể dùng với server Faction, Towny
  LƯU Ý: Không phù hợp với server RPG

  :pd3.2:

  Tải ArtMap.jar về và copy vào thư mục plugins của bạn

  Cần có Vault để cài đặt

  :pd8.2:

  Mã:
  #ArtMap Config
  
  #Currently supported languages: [english, mandarin, dutch, russian, german, italian]
  language: english
  
  #If true, prevents players from using obvious english swear words in artwork titles.
  swearFilter: true
  
  #If true, action bar messages (messages displayed above a player's toolbar) are disabled
  disableActionBar: false
  
  #If you want to set custom return messages, set this to 'true' then use "/artmap reload" to generate a lang file
  customLang: false
  
  #If you want to set custom recipes, set this to 'true' then use "/artmap reload" to generate a recipe file
  customRecipes: false
  
  #If true, players with 'artmap.artkit' permission will automatically get a kit of art supplies when they mount an easel
  #Their normal inventory will be returned to them on dismount.
  forceArtKit: false
  
  #If true, return messages to players will not have the [ArtMap] prefix
  hidePrefix: false
   

  :pd7.2:

  Tự dịch nhé, tôi lười lắm <(")

  • artmap.artist - allows players to paint with artmap, and to save and delete their own artworks
  • artmap.menu - allows players to open the artmap menu. By default this is set to true.
  • artmap.admin - allows players to delete other players’ artworks
  • artmap.region.member - allows players to place/break easels in regions that they are a member of, but DO NOT own.
  • artmap.artkit - if "forceArtKit" is enabled in config, gives players a kit of art supplies while they use an easel

  :pd4.2:

  [​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG]

  :pd5.2:


  :pd9.2:

  (Link)
  GalaxyVN, AkenBii, Vy160220029 người khác thích điều này.

Cập nhật gần đây

 1. Fix link die

Nhận xét gần đây

 1. nahkd123
  nahkd123
  4/5,
  Phiên bản: 2.5.7 (FIX LINK)
  Plugin khá hay, vẽ ngay trong game. Nhưng mà tốn khá nhiều ram.