1. Chào bạn, hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia cùng bọn mình và sử dụng được đầy đủ chức năng của diễn đàn :).
  Tắt thông báo

Premium Plugins AstroColor 1.0.3

AstroColor

 1. Shuu
  Hỗ trợ phiên bản:
  • 1.8
  • 1.9
  • 1.10
  • 1.11
  :pd1:
  Plugin có giá 5$ trên spigot, nếu có điều kiện hãy mua plugin để ủng hộ tác giả
  Plugin có chức năng tùy chọn chat màu, tích hợp dành cho donator :D

  :pd4:
  [​IMG]

  [​IMG]
  :pd9:
  https://www.spigotmc.org/resources/astrocolor.35743/
  JenkerYT, PLEEE, KoalaDzVkl8 người khác thích điều này.