ATM Auto

Plugins Việt Nam ATM Auto 1.0

Không có quyền để tải về
  • Chào bạn, hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia cùng bọn mình và sử dụng được đầy đủ chức năng của diễn đàn :).
Hỗ trợ phiên bản
1.16, 1.17, 1.18, 1.19, 1.20
Người phát triển
Hoang Kiet
ATM Auto
Nạp ATM Auto Tự Động Mà Không Cần Phải Thuê API Từ Các Bên Cung Cấp Dịch Vụ

HIỆN TẠI ĐANG HỖ TRỢ : MB BANK

LƯU Ý : Plugin trong giai đoạn phát triển, có vấn đề xin vui lòng tham gia báo lỗi tại
https://discord.gg/jE4pT5f9My

/naptien (để tạo giao dịch)
/naptien huy (hủy giao dịch)
/atmreload (reload config)
/atmtest (test api check lịch sử giao dịch)
/lsdd (kiểm tra lịch sử giao dịch của người chơi)

Video Test

Người đăng
KRBPanks
Tải về
37
Lượt xem
425
Đăng vào
Cập nhật gần nhất
Đánh giá
0.00 star(s) 0 ratings