1. Chào bạn, hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia cùng bọn mình và sử dụng được đầy đủ chức năng của diễn đàn :).
  Tắt thông báo

Tài nguyên của JustMango

 1. JustMango

  Plugins Việt Nam PhatSang 2.2

  Đây chỉ đơn giản là plugin phát sáng
  5/5, 1 lượt đánh giá
  Lượt tải:
  6
  Cập nhật :
  6/2/19
 2. JustMango

  Plugins Việt Nam AntiWorldDownloader 1.0

  Just plugin anti worlddownload
  5/5, 1 lượt đánh giá
  Lượt tải:
  5
  Cập nhật :
  4/2/19
 3. JustMango

  Plugins PlayerVaults(Việt hóa 100%) 3.6.0-VN

  Một plugin việt hóa khác :))
  0/5, 0 lượt đánh giá
  Lượt tải:
  19
  Cập nhật :
  12/1/19
 4. JustMango

  Premium Plugins CustomShops - An optimized shop 1.3.9.2

  Providing a clean and efficient shop system with a built in multiplier system! Signs + Item frames
  5/5, 1 lượt đánh giá
  Lượt tải:
  3
  Cập nhật :
  6/1/19
 5. JustMango

  Premium Plugins AnimatedNames - OFFICIAL BSMC RELEASE 7.0.1b

  Animated tag prefix, suffix and score under name (works with other scoreboard plugins)
  0/5, 0 lượt đánh giá
  Lượt tải:
  8
  Cập nhật :
  5/1/19
 6. JustMango

  Plugins Universal Injection Remover 1.0.3

  Remove errors from BSMC/DL files easily.
  5/5, 1 lượt đánh giá
  Lượt tải:
  3
  Cập nhật :
  5/1/19
 7. JustMango

  Premium Plugins AAC Package - Cracked [Tất cả trong 1 file] BSMC

  Đó là giải pháp chống gian lận mà bạn luôn mơ ước.
  0/5, 0 lượt đánh giá
  Lượt tải:
  14
  Cập nhật :
  4/1/19
 8. JustMango

  Premium Plugins Epic Friends [1.7|1.8|1.9|1.10] [BungeeCord] [MySQL] [SQLITE] [GUI] 6.3.0.7

  Plugin kết bạn (Hỗ trợ Bungeecord, MySql, SqlLite có GUI)
  0/5, 0 lượt đánh giá
  Lượt tải:
  3
  Cập nhật :
  27/12/18