Resources by nahkd123

  • Chào bạn, hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia cùng bọn mình và sử dụng được đầy đủ chức năng của diễn đàn :).
PriorityPass nahkd123
Plugins Việt Nam PriorityPass 1.0.0
bỏ tiền để vào server lolololol
0.00 star(s) 0 ratings
Tải về
2
Updated
Plugins Việt Nam [Slimefun Addon] Endrex 1.0.1
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa kek
0.00 star(s) 0 ratings
Tải về
10
Updated
nahkd's epicc textures nahkd123
5.00 star(s) 1 ratings
Tải về
6
Updated
Plugins Việt Nam ItemEco 2020-04-17
bruh kek
5.00 star(s) 1 ratings
Tải về
15
Updated
Config mẫu (DeluxeMenus) Cá cược 2020-03-28
now with t0ken and coinfliping
0.00 star(s) 0 ratings
Tải về
14
Updated
Battlegrounds nahkd123
Plugins Việt Nam Battlegrounds 1.0.1-beta
kms
0.00 star(s) 0 ratings
Tải về
6
Updated
Plugins Việt Nam ErotoLib 1.0
tcp protocol các thứ
0.00 star(s) 0 ratings
Tải về
0
Updated
nahkdMisc2 (Beta) nahkd123
Plugins Việt Nam nahkdMisc2 (Beta) 2.0-beta
aaaaaaaaaaaaaaaaa
5.00 star(s) 1 ratings
Tải về
4
Updated
ItemToken nahkd123
Plugins Việt Nam ItemToken 1.0.0
Tự tạo token bằng item
0.00 star(s) 0 ratings
Tải về
8
Updated
[Plugins Marathon] NhoUongNuoc nahkd123
Plugins Việt Nam [Plugins Marathon] NhoUongNuoc 1.0.1
Nhớ uống nước và đi vs nha
5.00 star(s) 1 ratings
Tải về
33
Updated
nahkdItem (Beta) nahkd123
Plugins Việt Nam nahkdItem (Beta) Beta 1
item các thứ
0.00 star(s) 0 ratings
Tải về
4
Updated
DuckHunter (Beta) nahkd123
Plugins Việt Nam DuckHunter (Beta) Beta 1
hmm bắn "vịt"
5.00 star(s) 1 ratings
Tải về
6
Updated
hiện tại dành cho server fucction raid vì nó để raid fucction lul
5.00 star(s) 1 ratings
Tải về
1
Updated
nahkdAPI nahkd123
Plugins Việt Nam nahkdAPI 1.0.3
vâng đây là 1 cái api củ chuối lul
0.00 star(s) 0 ratings
Tải về
13
Updated
autoclick should be banned
0.00 star(s) 0 ratings
Tải về
1
Updated
Plugins Việt Nam nahkdMenus 1.0.0
hmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm ok
5.00 star(s) 2 ratings
Tải về
6
Updated
XrayDevice nahkd123
Plugins Việt Nam XrayDevice 1.0.0
t la 1337 hax0r
5.00 star(s) 1 ratings
Tải về
10
Updated
nahkdMiscs nahkd123
  • Featured
Plugins Việt Nam nahkdMiscs 1.0.0
nahkdMisc2 comming
5.00 star(s) 3 ratings
Tải về
33
Updated
NémGạch2 nahkd123
Plugins Việt Nam NémGạch2 1.0.1.bảnválỗimaxnhanh
uầy lại ném gạch tiếp lmao
5.00 star(s) 3 ratings
Tải về
21
Updated
Plugins Việt Nam PluginJS alpha-0.1
code mà ko cần compile... chắc vậy :v
4.67 star(s) 3 ratings
Tải về
5
Updated
ActionTexts (Outdated) nahkd123
Plugins Việt Nam ActionTexts (Outdated) 1.0
nó có mỗi hiện text cho nó thêm advanced thôi mà...
5.00 star(s) 1 ratings
Tải về
7
Updated
Plugins Việt Nam YaWaila 1.0.1
Yet Another What Am I Looking At dành cho craftbukkit + spigot
5.00 star(s) 7 ratings
Tải về
27
Updated
nahkdItemAPI nahkd123
Plugins Việt Nam nahkdItemAPI 1.0.1-1.10.2
Một API dành cho hầu hết các developers + hỗ trợ placeholder trong lore
5.00 star(s) 3 ratings
Tải về
39
Updated
Plugins Việt Nam AnimateLore 1.0.0
Lore phiên bản chuyển động :v
5.00 star(s) 6 ratings
Tải về
44
Updated
NemGach (outdated) nahkd123
Plugins Việt Nam NemGach (outdated) 1.0.3-fix1
Ném gạch vừa vỡ kính vừa nát đầu :)))))
4.88 star(s) 8 ratings
Tải về
84
Updated
Plugins Việt Nam PhysicalDrop 1.0.0
Ném item theo cách chân thực hơn
4.50 star(s) 4 ratings
Tải về
35
Updated
FallBlocks nahkd123
Plugins Việt Nam FallBlocks 1.0.0
Plugin làm cho các blocks xung quanh người chơi rơi xuống
5.00 star(s) 3 ratings
Tải về
16
Updated
Plugins Việt Nam TatMePluginDi 1.0.0
Được sử dụng với mục đích tắt plugin...
5.00 star(s) 3 ratings
Tải về
10
Updated
DuoiCho nahkd123
Plugins Việt Nam DuoiCho 1.0.0
Loại bỏ nỗi sợ chó :)
5.00 star(s) 5 ratings
Tải về
24
Updated
LiXi nahkd123
Plugins Việt Nam LiXi 1.0.0
Đơn giản chỉ là cái lì xì :V
3.00 star(s) 2 ratings
Tải về
42
Updated