Resources by QuanThiccTech

  • Chào bạn, hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia cùng bọn mình và sử dụng được đầy đủ chức năng của diễn đàn :).
Plugins Việt Nam QTT-ItemNameDisplay 1.0
Plugin cho phép hiển thị tên của vật phẩm khi rơi xuống mặt đất
0.00 star(s) 0 ratings
Tải về
18
Updated
Pluggirl QuanThiccTech
Plugins Việt Nam Pluggirl 1.0
PlugGirl là một plugin đơn giản, dễ sử dụng cho phép quản lý các plugin trên Bungeecord!
5.00 star(s) 5 ratings
Tải về
20
Updated
IPBlocker QuanThiccTech
Plugins Việt Nam IPBlocker 1.0
Giúp bạn chặn đăng nhập vào server bằng IP Address
5.00 star(s) 4 ratings
Tải về
73
Updated
Plugins Việt Nam BlockPermissions 1.12.2
Permissions không cho đập hoặc đặt block
5.00 star(s) 1 ratings
Tải về
12
Updated
Plugins Việt Nam FIX LỖI WORLDTIMERULE Ban Đem 2021-08-13
Loại bỏ title vào ban đêm
0.00 star(s) 0 ratings
Tải về
23
Updated