1. Chào bạn, hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia cùng bọn mình và sử dụng được đầy đủ chức năng của diễn đàn :).
  Tắt thông báo

Tài nguyên của Shuu

 1. Shuu

  Premium Plugins DivineItemsRPG 3.9.5

  15+ New Stats | 20+ New Enchants | Gems | Tiers | Runes | Soulbound | Random Drops | More
  5/5, 3 lượt đánh giá
  Lượt tải:
  125
  Cập nhật :
  29/11/18
 2. Shuu

  Premium Plugins Daily Bonus 2.2.3.2

  Reward players for joining multiple days in a row with better rewards for each consecutive day!
  2.5/5, 2 lượt đánh giá
  Lượt tải:
  201
  Cập nhật :
  5/9/18
 3. Shuu

  Premium Plugins McDuels - PvP Bots, MySQL, Parties, Build, ScoreBoard 16.3.0

  Nâng cao hệ thống PvP
  5/5, 1 lượt đánh giá
  Lượt tải:
  18
  Cập nhật :
  29/8/18
 4. Shuu

  Premium Plugins TradeMe 5.2.0.0

  Plugin giao dịch giữa các người chơi
  5/5, 2 lượt đánh giá
  Lượt tải:
  233
  Cập nhật :
  29/8/18
 5. Shuu

  Premium Plugins AAC (Advanced Anti Cheat) 3.5.0-b1

  AAC
  3.92308/5, 13 lượt đánh giá
  Lượt tải:
  536
  Cập nhật :
  29/8/18
 6. Shuu

  Premium Plugins EnchantPlus 1.7.5

  Về cơ bản thì plugin này sẽ thêm nhiều loại Enchant vào game
  0/5, 0 lượt đánh giá
  Lượt tải:
  47
  Cập nhật :
  19/8/18
 7. Shuu

  Premium Plugins DropEdit 1.11.12

  Tùy chỉnh drop của mob dễ dàng
  5/5, 3 lượt đánh giá
  Lượt tải:
  158
  Cập nhật :
  19/8/18
 8. Shuu

  Premium Plugins MoreVaultPlus 3.5c

  Bản premium của plugin MoreVault
  5/5, 1 lượt đánh giá
  Lượt tải:
  39
  Cập nhật :
  19/8/18
 9. Shuu

  Premium Plugins Treasure Pets 5.2

  Plugin thêm thú cưng vào game
  5/5, 1 lượt đánh giá
  Lượt tải:
  23
  Cập nhật :
  19/8/18
 10. Shuu

  Premium Plugins React 6.573

  React
  5/5, 4 lượt đánh giá
  Lượt tải:
  295
  Cập nhật :
  19/8/18
 11. Shuu

  Premium Plugins HyperDrive 4.0.3-SNAPSHOT

  Làm cho dịch chuyển bằng warp "chuyên nghiệp" hơn
  0/5, 0 lượt đánh giá
  Lượt tải:
  38
  Cập nhật :
  19/8/18
 12. Shuu

  Premium Plugins ♛ Skywars X ♛ [Solo, Teams, Kits, Cages, Trails, Mystery Box, Parties] 3.5

  Plugin dành cho những bạn muốn tạo server minigame skywars
  5/5, 1 lượt đánh giá
  Lượt tải:
  19
  Cập nhật :
  19/8/18
 13. Shuu

  Premium Plugins PinAuthentication 4.4

  Hệ thống đăng nhập đăng ký bằng PIN
  0/5, 0 lượt đánh giá
  Lượt tải:
  11
  Cập nhật :
  19/8/18
 14. Shuu

  Premium Plugins Heads (17,000+ Heads) 1.16.3

  Plugin thích hợp cho Builder, thêm 17,000 hình dạng head để trang trí
  5/5, 3 lượt đánh giá
  Lượt tải:
  142
  Cập nhật :
  19/8/18
 15. Shuu

  Premium Plugins NoVPN [ANTIBOT] [Hỗ trợ BungeeCord] 1.8.5

  Ngăn chặn VPN
  0/5, 0 lượt đánh giá
  Lượt tải:
  48
  Cập nhật :
  19/8/18
 16. Shuu

  Premium Plugins ShopGUI+ 1.18.5

  ShopGUI+
  4/5, 2 lượt đánh giá
  Lượt tải:
  332
  Cập nhật :
  19/8/18
 17. Shuu

  Premium Plugins EasyBackup 2.8.0

  Tự động sao lưu server
  0/5, 0 lượt đánh giá
  Lượt tải:
  33
  Cập nhật :
  11/8/18
 18. Shuu

  Premium Plugins Vechicles 9.3.2

  Vehicles
  5/5, 3 lượt đánh giá
  Lượt tải:
  137
  Cập nhật :
  10/8/18
 19. Shuu

  Premium Plugins Wormholes 2.4.8p

  Tạo cổng dịch chuyển có thể nhìn thấy được phía bên kia
  5/5, 1 lượt đánh giá
  Lượt tải:
  78
  Cập nhật :
  9/8/18
 20. Shuu

  Premium Plugins TitleAdvanced 6.2.0

  TitleAdvanced
  2.5/5, 2 lượt đánh giá
  Lượt tải:
  59
  Cập nhật :
  9/8/18
 21. Shuu

  Premium Plugins [HackedServer] Forge Mods Detector 1.4.0

  Chặn những người chơi cài Forge Mod
  5/5, 4 lượt đánh giá
  Lượt tải:
  77
  Cập nhật :
  9/8/18
 22. Shuu

  Premium Plugins DynamicSigns 4.2.0

  Animated sign lines unique for each player (4000+ placeholders)
  0/5, 0 lượt đánh giá
  Lượt tải:
  22
  Cập nhật :
  9/8/18
 23. Shuu

  Premium Plugins Actionbar 3.1.0

  Airbar
  0/5, 0 lượt đánh giá
  Lượt tải:
  16
  Cập nhật :
  9/8/18
 24. Shuu

  Premium Plugins ActionBar 7.2.0

  ActionBar
  5/5, 2 lượt đánh giá
  Lượt tải:
  92
  Cập nhật :
  9/8/18
 25. Shuu

  Premium Plugins Featherboard 4.11.1

  Featherboard [REUP]
  4.5/5, 2 lượt đánh giá
  Lượt tải:
  242
  Cập nhật :
  7/8/18
 26. Shuu

  Premium Plugins DeluxeChat 1.13.0

  The original "json" chat formatting plugin
  5/5, 1 lượt đánh giá
  Lượt tải:
  95
  Cập nhật :
  7/8/18
 27. Shuu

  Premium Plugins Bank 2.9.7

  #1 bank system out there [Economy, Item Storage, Exp Storage, Highly Configurable]
  3.5/5, 2 lượt đánh giá
  Lượt tải:
  75
  Cập nhật :
  7/8/18
 28. Shuu

  Premium Plugins BossShopPro 1.9.8

  BossShopPro
  5/5, 2 lượt đánh giá
  Lượt tải:
  145
  Cập nhật :
  7/8/18
 29. Shuu

  Premium Plugins Head Databases [11000+ Heads] 4.3.6

  Trang trí với hơn 11000 loại head khác nhau
  0/5, 0 lượt đánh giá
  Lượt tải:
  102
  Cập nhật :
  7/8/18
 30. Shuu

  Premium Plugins Kingdoms+ Battle for Land, Might and Glory 1.8.8 - 1.11.2 14.2.18

  Plugin tựa như Factions, nhưng có nhiều chức năng hơn
  3.66667/5, 3 lượt đánh giá
  Lượt tải:
  90
  Cập nhật :
  7/8/18