Resources by Shuu

  • Chào bạn, hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia cùng bọn mình và sử dụng được đầy đủ chức năng của diễn đàn :).
DivineItemsRPG Shuu
Premium Plugins DivineItemsRPG 3.9.5
15+ New Stats | 20+ New Enchants | Gems | Tiers | Runes | Soulbound | Random Drops | More
5.00 star(s) 4 ratings
Tải về
149
Updated
Daily Bonus Shuu
Premium Plugins Daily Bonus 2.2.3.2
Reward players for joining multiple days in a row with better rewards for each consecutive day!
2.50 star(s) 2 ratings
Tải về
220
Updated
McDuels - PvP Bots, MySQL, Parties, Build, ScoreBoard Shuu
Nâng cao hệ thống PvP
5.00 star(s) 1 ratings
Tải về
22
Updated
TradeMe Shuu
Premium Plugins TradeMe 5.2.0.0
Plugin giao dịch giữa các người chơi
5.00 star(s) 2 ratings
Tải về
286
Updated
AAC (Advanced Anti Cheat) Shuu
Premium Plugins AAC (Advanced Anti Cheat) 3.5.0-b1
AAC
3.92 star(s) 13 ratings
Tải về
596
Updated
EnchantPlus Shuu
Premium Plugins EnchantPlus 1.7.5
Về cơ bản thì plugin này sẽ thêm nhiều loại Enchant vào game
0.00 star(s) 0 ratings
Tải về
59
Updated
DropEdit Shuu
Premium Plugins DropEdit 1.11.12
Tùy chỉnh drop của mob dễ dàng
5.00 star(s) 3 ratings
Tải về
174
Updated
MoreVaultPlus Shuu
Premium Plugins MoreVaultPlus 3.5c
Bản premium của plugin MoreVault
5.00 star(s) 1 ratings
Tải về
40
Updated
Treasure Pets Shuu
Premium Plugins Treasure Pets 5.2
Plugin thêm thú cưng vào game
5.00 star(s) 1 ratings
Tải về
35
Updated
React Shuu
Premium Plugins React 6.573
React
5.00 star(s) 4 ratings
Tải về
318
Updated
HyperDrive Shuu
Premium Plugins HyperDrive 4.0.3-SNAPSHOT
Làm cho dịch chuyển bằng warp "chuyên nghiệp" hơn
0.00 star(s) 0 ratings
Tải về
48
Updated
♛ Skywars X ♛ [Solo, Teams, Kits, Cages, Trails, Mystery Box, Parties] Shuu
Plugin dành cho những bạn muốn tạo server minigame skywars
5.00 star(s) 1 ratings
Tải về
19
Updated
PinAuthentication Shuu
Premium Plugins PinAuthentication 4.4
Hệ thống đăng nhập đăng ký bằng PIN
0.00 star(s) 0 ratings
Tải về
19
Updated
Heads (17,000+ Heads) Shuu
Premium Plugins Heads (17,000+ Heads) 1.16.3
Plugin thích hợp cho Builder, thêm 17,000 hình dạng head để trang trí
5.00 star(s) 3 ratings
Tải về
157
Updated
NoVPN [ANTIBOT] [Hỗ trợ BungeeCord] Shuu
Ngăn chặn VPN
0.00 star(s) 0 ratings
Tải về
52
Updated
ShopGUI+ Shuu
Premium Plugins ShopGUI+ 1.18.5
ShopGUI+
4.33 star(s) 3 ratings
Tải về
391
Updated
EasyBackup Shuu
Premium Plugins EasyBackup 2.8.0
Tự động sao lưu server
0.00 star(s) 0 ratings
Tải về
47
Updated
Vechicles Shuu
Premium Plugins Vechicles 9.3.2
Vehicles
5.00 star(s) 3 ratings
Tải về
145
Updated
Wormholes Shuu
Premium Plugins Wormholes 2.4.8p
Tạo cổng dịch chuyển có thể nhìn thấy được phía bên kia
5.00 star(s) 1 ratings
Tải về
82
Updated
TitleAdvanced Shuu
Premium Plugins TitleAdvanced 6.2.0
TitleAdvanced
2.50 star(s) 2 ratings
Tải về
62
Updated
[HackedServer] Forge Mods Detector Shuu
Premium Plugins [HackedServer] Forge Mods Detector 1.4.0
Chặn những người chơi cài Forge Mod
5.00 star(s) 4 ratings
Tải về
85
Updated
DynamicSigns Shuu
Premium Plugins DynamicSigns 4.2.0
Animated sign lines unique for each player (4000+ placeholders)
0.00 star(s) 0 ratings
Tải về
23
Updated
Actionbar Shuu
Premium Plugins Actionbar 3.1.0
Airbar
0.00 star(s) 0 ratings
Tải về
19
Updated
ActionBar Shuu
Premium Plugins ActionBar 7.2.0
ActionBar
5.00 star(s) 2 ratings
Tải về
101
Updated
Featherboard Shuu
Premium Plugins Featherboard 4.11.1
Featherboard [REUP]
4.50 star(s) 2 ratings
Tải về
356
Updated
DeluxeChat Shuu
Premium Plugins DeluxeChat 1.13.0
The original "json" chat formatting plugin
5.00 star(s) 1 ratings
Tải về
103
Updated
Bank Shuu
Premium Plugins Bank 2.9.7
#1 bank system out there [Economy, Item Storage, Exp Storage, Highly Configurable]
3.50 star(s) 2 ratings
Tải về
77
Updated
BossShopPro Shuu
Premium Plugins BossShopPro 1.9.8
BossShopPro
5.00 star(s) 2 ratings
Tải về
178
Updated
Head Databases [11000+ Heads] Shuu
Premium Plugins Head Databases [11000+ Heads] 4.3.6
Trang trí với hơn 11000 loại head khác nhau
0.00 star(s) 0 ratings
Tải về
108
Updated
Kingdoms+ Battle for Land, Might and Glory 1.8.8 - 1.11.2 Shuu
Plugin tựa như Factions, nhưng có nhiều chức năng hơn
3.67 star(s) 3 ratings
Tải về
92
Updated