1. Chào bạn, hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia cùng bọn mình và sử dụng được đầy đủ chức năng của diễn đàn :).
  Tắt thông báo

Premium Plugins Bank 2.9.7

#1 bank system out there [Economy, Item Storage, Exp Storage, Highly Configurable]

 1. Shuu
  Hỗ trợ phiên bản:
  • 1.7
  • 1.8
  • 1.9
  • 1.10
  • 1.11
  [​IMG]
  :pd1:
  Plugin có giá 5.00$ trên Spigot, nếu có điều kiện hãy mua plugin để ủng hộ tác giả
  Plugin có chức năng tạo ngân hàng cho phép lưu trữ item, tiền hoặc kinh nghiệm

  :pd3:
  Plugin hoạt động với Server chạy phiên bản: 1.7 -> 1.10
  Cần cài thêm plugin: DabCore

  :pd4:

  [​IMG]

  :pd5:


  :pd9:
  https://www.spigotmc.org/resources/bank-updated-for-1-10.3556/
  Meow2402, StarGame1411, KaitoGamerr51 người khác thích điều này.

Nhận xét gần đây

 1. tuan5a
  tuan5a
  4/5,
  Phiên bản: 2.9.7
  Ad ơi giúp em với nó báo lỗi khi khởi động plugin
  Chi tiết lỗi:
  org.bukkit.plugin.UnknownDependencyException: Core
  at org.bukkit.plugin.SimplePluginManager.loadPlugins(SimplePluginManager.java:219) [spigot-1.10.2-R0.1-SNAPSHOT-latest.jar:git-Spigot-72c2605-251a5b6]
  at org.bukkit.craftbukkit.v1_10_R1.CraftServer.loadPlugins(CraftServer.java:298) [spigot-1.10.2-R0.1-SNAPSHOT-latest.jar:git-Spigot-72c2605-251a5b6]
  at net.minecraft.server.v1_10_R1.DedicatedServer.init(DedicatedServer.java:203) [spigot-1.10.2-R0.1-SNAPSHOT-latest.jar:git-Spigot-72c2605-251a5b6]
  at net.minecraft.server.v1_10_R1.MinecraftServer.run(MinecraftServer.java:535) [spigot-1.10.2-R0.1-SNAPSHOT-latest.jar:git-Spigot-72c2605-251a5b6]
  at java.lang.Thread.run(Unknown Source) [?:1.8.0_191]
 2. Hunt
  Hunt
  3/5,
  Phiên bản: 2.5e
  Link die :( update lại đi 1.10 nữa ~~