1. Chào bạn, hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia cùng bọn mình và sử dụng được đầy đủ chức năng của diễn đàn :).
  Tắt thông báo

Premium Plugins BannerBoard 1.9.8.2

The most extensive banner plugin available!

 1. Shuu
  Hỗ trợ phiên bản:
  • 1.8
  • 1.9
  • 1.10
  • 1.11
  [​IMG]
  :pd1:
  Plugin có giá 7.20$ trên spigot, nếu có điều kiện hãy mua plugin để ủng hộ tác giả
  Plugin có chức năng thêm ảnh vào game với một số chức năng thú vị :)

  :pd3:
  Plugin tương thích với server sủ dụng phiên bản
  • 1.8 -> 1.11
  Cài thêm plugin

  :pd4:
  BannerBoard có thể tạo được hình ảnh khác nhau cho mỗi người chơi khác nhau, bạn cũng có thể đặt skin của người chơi vào ảnh.
  [​IMG]

  [​IMG]

  Shop (có plugin riêng, mình sẽ đăng sau)
  [​IMG]

  :pd5:


  :pd9:
  https://www.spigotmc.org/resources/bannerboard-now-40-discount.20435/