1. Chào bạn, hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia cùng bọn mình và sử dụng được đầy đủ chức năng của diễn đàn :).
  Tắt thông báo

Premium Plugins BEDWARS (Upgrades - Teams - Upgrades - Holograms - Generators - MYSQL) 1.2

Perfectly minigame for your network , 100% professional and customizable

 1. ChuCaoDeThuong
  Hỗ trợ phiên bản:
  • 1.8
  • 1.9
  Plugin có giá 9.50 USD trên Spigot, nếu có điều kiện hãy mua plugin để ủng hộ tác giả
  Đây là bản chính của Plugin BEDWARS
  Làm theo video nha  [​IMG]

  ================

  The minigame contains:

  100% Customizable the messagges and config
  Sopport MYSQL
  Sopport BungeeCord
  Sopport UUID
  Soport Teams (Coming Soon = MegaTeams)
  Holograms and animated the all items drop
  Sopport Worked by other plugins
  System by effect on won
  Sopport mode spectator after will death
  Save The arena with anti lag
  Protect the all block only (Wool , Sandstone , end stone .etc.)
  Upgrades effect (Haste mine , Sharpness , Protection ,SpeedRespawn, MoreItems)
  4 Events (Upgrade Diamond , Upgrade Emerald , Upgrade MaxedDiamond , BedWars all Break).
  Player stats: First win , Total Wins , Deaths , Kills , BreakBed , Shoot.
  InGame kick player
  RandomTeam joined
  Scoreboard cuztomizables (AntiFlciker)

  ================

  [​IMG]


  =============
  Setup the arena   • /bedwars setwaitroom - (Put the waitroom)
   • /bedwars setspawn <color>. - (Put the spawn of teams)
   • /bedwars setdrops <color>. - (Put the spawn of drop items)
   • /bedwars setshop <color>. -(Put the villager of shop)
   • /bedwars setupgrades <color> - (Put the villager of Upgrades)
   • /bedwars setemerald <number> - (Put the spawn of drop emerald)
   • /bedwars setdiamond <number> - (Put the spawn of drop diamond)
   • /bedwars setdeath. - (Put the spawn of death player)
   • /bedwars reload. - (Reload all config)
   • /bedwars wand. - (Select the arena)
   • /bedwars save. - (Save the all arena)
   • /bedwars removevillager. -(Remove the all entityes of villager)
   • /bedwars createregion <color>.-(Create the region of team )
   • /bedwars bedregion <color> -(Create bed region)
   • /bedwars deleteregion <color> -( Delete all region of the color)
  =================


  [​IMG]

  The only permission is to amind : BedWars.Admin
  Tom, Hungèd, t23gamer27 người khác thích điều này.

Nhận xét gần đây

 1. NoobyNew234
  NoobyNew234
  5/5,
  Phiên bản: 1.2
  Good
 2. TosCherrS
  TosCherrS
  5/5,
  Phiên bản: 1.2
  download về sao nó dưới dạng sk ? hay bỏ vào plugins luôn ?
  1. ChuCaoDeThuong
   Phản hồi của người đăng
   có video làm thoe nó