1. Chào bạn, hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia cùng bọn mình và sử dụng được đầy đủ chức năng của diễn đàn :).
    Tắt thông báo

BetterNick [+API] 2.9

Một plugin rất tốt cho sv của bạn

  1. ATKLight
    TBB SóiCon, dangnguyenbaovn, Kuzann1 người khác thích điều này.