1. Chào bạn, hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia cùng bọn mình và sử dụng được đầy đủ chức năng của diễn đàn :).
  Tắt thông báo

Premium Plugins Captcha - NEW COMMAND! 1.09

Xác nhận Captcha trong Minecraft

 1. Decompiler
  Hỗ trợ phiên bản:
  • 1.7
  • 1.8
  • 1.9
  • 1.10
  • 1.11
  Người phát triển:
  InstantlyMoist (Dev)
  :pd1.2:

  Plugin có chức năng cho phép người chơi có thể xác nhận Captcha giống như reCaptcha của Google

  Ảnh minh họa

  [​IMG]

  Plugin có giá
  1.99 EUR trên Spigot. Nếu có tiền, hãy ủng hộ Author.

  :pd4.2:


  [​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG]

  :pd5.2:  :pd6.2:

  Lệnh:

  /captcha
  Xem tất cả lệnh của plugin
  Không cần Permission


  /captcha reload
  Khởi động lại plugin
  Permission: captcha.reload


  /captcha (player)
  Yêu cầu Captcha một người chơi
  Permission: captcha.open.others

  Có thể sử dụng trong console

  :pd7.2:

  Permission:

  captcha.override
  Permission để từ chối captcha

  captcha.notify
  Permission để thông báo một người chơi nào đó đã xác nhận captcha thất bại

  :pd9.2:
  (
  Link)