Free

  • Chào bạn, hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia cùng bọn mình và sử dụng được đầy đủ chức năng của diễn đàn :).

Top tài nguyên

Orbs that do things around the server like planting crops, nether warts, help players in pvp, etc.
0.00 star(s) 0 ratings
Tải về
5
Updated
MineTinker | 40+ Modifiers, Tools and Armor Zednatsumii
Plugins Thêm Modifiers cho vũ khí
0.00 star(s) 0 ratings
Tải về
23
Updated
Level Tools Bon
Plugins thik hợp cho PRISON
0.00 star(s) 0 ratings
Tải về
28
Updated
Terraria Boss - The Destroyer Zednatsumii
0.00 star(s) 0 ratings
Tải về
12
Updated
Plugin thay đổi thông tin máy chủ(protocol, descriptions, MOTD) khi ping từ server list.
0.00 star(s) 0 ratings
Tải về
2
Updated
Negativity-Plugin AntiCheat Cho Server Minecraft|Việt Hóa|Spigot 1.7+,Bungee, Velocity, Sponge!. HuyMCYTB
Plugin Chống Hack xịn xò cho server Minecraft, có việt hóa.
1.00 star(s) 3 ratings
Tải về
13
Updated
Ore Generator:Plugin Phù hợp cho Server sử dụng Askyblock vinhnguyen
Cái này mình lấy trên Spigot khá là khó kiếm,các bạn đừng chọi đá nha
0.00 star(s) 0 ratings
Tải về
3
Updated
Negativity - AntiCheat [Spigot 1.7+, Sponge! & BungeeCord] GoodAdmin
Một loại kiểm tra hacks dành cho các máy chủ spigot và bungeecord
5.00 star(s) 1 ratings
Tải về
28
Updated
Dùng để troll, khi dùng bàn chế tạo hoặc từ túi đồ, khi craft xong sẽ ra item và tấn công bạn.
0.00 star(s) 0 ratings
Tải về
3
Updated
0.00 star(s) 0 ratings
Tải về
23
Updated
Xoá màn hình chờ khi chuyển thế giới :))
0.00 star(s) 0 ratings
Tải về
4
Updated
[Android] Crack MC DnegeLhniV
Plugins [Android] Crack MC Beta 1.16.0.57 build 941160057
Xin lỗi vì để tit là plugin, vì chả có cái khác, và cũng free :)
0.00 star(s) 0 ratings
Tải về
4
Updated
InteractiveChat GoodAdmin
Hỗ trợ hiển thị item/inventory/enderchest và mention người chơi và tùy chỉnh Keywords
0.00 star(s) 0 ratings
Tải về
6
Updated
InteractionVisualizer | Visualize Function Blocks like Crafting Tables with Animations CLIENT-SIDE! GoodAdmin
Visualize Crafting Tables, Furnaces, Enchantment Tables and more with animations through packets!
0.00 star(s) 0 ratings
Tải về
6
Updated
Bookshelf - Enchantment Table Boosting! | Supports Protection Plugins | Pistons, Hoppers & Droppers GoodAdmin
Store Books in bookshelves with effect and sounds, with support for multiple other plugins!
0.00 star(s) 0 ratings
Tải về
2
Updated
5.00 star(s) 1 ratings
Tải về
2
Updated
LaggRemover GoodAdmin
Bạn đang tìm cách để giảm lag ? đây là plugins rất cần thiết
0.00 star(s) 0 ratings
Tải về
66
Updated
ChatSentinel GoodAdmin
Hệ thống chống tin nhắn siêu siêu tốt luôn, tùy thuộc vào cấu hình config của bạn!
0.00 star(s) 0 ratings
Tải về
22
Updated
[2LS] AntiBot GoodAdmin
Hệ thống chặn bot tốt cho mạng Bungeecord/Wafirefall
5.00 star(s) 1 ratings
Tải về
19
Updated
ServerRestorer GoodAdmin
Hệ thống giúp sao lưu dữ liệu đình kỳ cho máy chủ
5.00 star(s) 3 ratings
Tải về
64
Updated
XpBooster for 1.15 GoodAdmin
Hổ trợ tăng thêm kinh nghiệm cho hệ thống mcMMO, SkillAPI và Jobs
0.00 star(s) 0 ratings
Tải về
2
Updated
Tab Reborn - Best tablist plugin! GoodAdmin
Tablist hổ trợ name tag không giới hạn kí tự, placeholder theo permisison/rank
0.00 star(s) 0 ratings
Tải về
30
Updated
Aggressive Animals GoodAdmin
Giúp cho các động vật thông thường có thể chiến đấu lại với người chơi
0.00 star(s) 0 ratings
Tải về
3
Updated
ItemSoulBind GoodAdmin
Plugins ItemSoulBind 0.8.0 - 1.0.1
Phong ấn vật phẩm
0.00 star(s) 0 ratings
Tải về
8
Updated
DurabilityAleart GoodAdmin
Gửi thông báo cho người chơi khi độ bền của dụng cụ họ sắp hỏng
0.00 star(s) 0 ratings
Tải về
5
Updated
Tập hợp các addon, cs-core và sf
0.00 star(s) 0 ratings
Tải về
9
Updated
0.00 star(s) 0 ratings
Tải về
1
Updated
Bấm vào và download thử coi
0.00 star(s) 0 ratings
Tải về
44
Updated
[FREE] Headplus KingOfGod
Plugins [FREE] Headplus 1.12.x 1.10.x 1.11.x
Thêm đầu :3
0.00 star(s) 0 ratings
Tải về
11
Updated
[FREE] SimpleSit KingOfGod
Plugins [FREE] SimpleSit 1.12.x 1.10.x 1.11.x
Một plugin giúp các bạn có thể ngồi và nằm.
0.00 star(s) 0 ratings
Tải về
15
Updated