Plugin

Want to sell/release a plugin? Add it as a resource here! We Don't accept leaking !
  • Chào bạn, hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia cùng bọn mình và sử dụng được đầy đủ chức năng của diễn đàn :).

Top tài nguyên

DiemDanh Reloaded - Bản remake của plugin DiemDanh han18
Đây là bản remake của plugin DiemDanh cũ, hỗ trợ từ 1.13 trở đi
5.00 star(s) 1 ratings
Tải về
43
Updated
PyMine KRBPanks
python, minecraft
0.00 star(s) 0 ratings
Tải về
4
Updated
PvPManager Việt Hoá a-z
0.00 star(s) 0 ratings
Tải về
18
Updated
ExcellentEnchants việt hoá a-z
0.00 star(s) 0 ratings
Tải về
38
Updated
Plugin Ngon HSGamer
5.00 star(s) 2 ratings
Tải về
20
Updated
DeathLog Plugin Tuấn khá gà
A deathlog to help you find where you dead
0.00 star(s) 0 ratings
Tải về
4
Updated
ATM Auto KRBPanks
Nạp ATM Auto Tự Động
0.00 star(s) 0 ratings
Tải về
37
Updated
PLugin minigame trả lời câu hỏi của mineahihi.com
0.00 star(s) 0 ratings
Tải về
26
Updated
BlockCommands - BCO JackTHNGaming41
Plugin Block Command 1.8 - 1.20.x ( Support BungeeCord and Spigot )
5.00 star(s) 1 ratings
Tải về
27
Updated
DotMan - Donation Manager - Plugin nạp thẻ tốt nhất cho Minecraft MasterClaus
4.67 star(s) 3 ratings
Tải về
167
Updated
HMTopUp - Plugin Nạp Thẻ Hỗ Trợ Đa Site Nạp Thẻ, Đa Ngân Hàng FuxWa
Plugin nạp thẻ hỗ trợ đa site nạp thẻ, đa ngân hàng
0.00 star(s) 0 ratings
Tải về
63
Updated
InventoryPagesRecoded - Thêm trang cho túi đồ nhân vật Cortez Romeo
0.00 star(s) 0 ratings
Tải về
87
Updated
0.00 star(s) 0 ratings
Tải về
42
Updated
PermissionEX cho ae nào vẫn muốn sài N
0.00 star(s) 0 ratings
Tải về
13
Updated
Tài Xỉu (Plugin cá cược) [Geyser/Floodgate Support] Cortez Romeo
  • Featured
Plugin cá cược phổ biến nhất tại Việt Nam
5.00 star(s) 9 ratings
Tải về
863
Updated
ArgonMCExploding ArgonMC Store
Đây là plugin dùng để tạo ra những cây cúp nổ tung
0.00 star(s) 0 ratings
Tải về
29
Updated
StackCraft [Free Version] V
0.00 star(s) 0 ratings
Tải về
11
Updated
ArgonMCBCDonate ArgonMC Store
Một plugin giúp bạn nạp thẻ trong server bungee cord
0.00 star(s) 0 ratings
Tải về
12
Updated
simple Minecraft server benchmark tool
0.00 star(s) 0 ratings
Tải về
6
Updated
0.00 star(s) 0 ratings
Tải về
6
Updated
JLC hansamukitsune
Plugins Việt Nam JLC 2024-02-16
Plugin đầu tay
0.00 star(s) 0 ratings
Tải về
4
Updated
IPSecurity KhanhHuynh
Bảo vệ máy chủ của bạn khỏi hacker, lạm quyền
5.00 star(s) 1 ratings
Tải về
35
Updated
BetterGUI HSGamer
  • Featured
Plugin làm menu. Made in Viet Nam. Thay thế ChestCommands, DeluxeMenus,...
5.00 star(s) 1 ratings
Tải về
70
Updated
Máy xử lý quặng ⛏️ (OreProcessor) anhcraft
Máy Xử lý quặng - Tự nung - Kho quặng | Nâng cấp | Asynchronous check
0.00 star(s) 0 ratings
Tải về
90
Updated
AdvancedKeep anhcraft
Advanced plugin for keeping players inventory
5.00 star(s) 1 ratings
Tải về
101
Updated
Vouchers anhcraft
Tạo voucher dễ dàng :))
0.00 star(s) 0 ratings
Tải về
51
Updated
MMOItems anhcraft
Plugin MMOItems 0559ea
MMOItems
0.00 star(s) 0 ratings
Tải về
677
Updated
0.00 star(s) 0 ratings
Updated
Tạo form nạp thẻ cho người chơi Bedrock dựa trên plugin Thesieutoc
5.00 star(s) 1 ratings
Tải về
115
Updated
Kho đồ di động chứa những block bạn đào
0.00 star(s) 0 ratings
Tải về
194
Updated