Plugins

  • Chào bạn, hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia cùng bọn mình và sử dụng được đầy đủ chức năng của diễn đàn :).

Top tài nguyên

plugin quen thuộc rồi
0.00 star(s) 0 ratings
Tải về
0
Updated
MiniaturePets [VIỆT HÓA] Kido Mode
thì là plugins thú cưng thui à
0.00 star(s) 0 ratings
Tải về
2
Updated
0.00 star(s) 0 ratings
Tải về
3
Updated
25% Sale | [1.12-1.14] RPGCore V3 - A server core for RPG servers! Kido Mode
0.00 star(s) 0 ratings
Tải về
7
Updated
Mythicmobs + Drop Kido Mode
Mẫu Mythicmobs và có Drop Mẫu!
5.00 star(s) 1 ratings
Tải về
39
Updated
QuantumRPG [VIỆT HÓA] Kido Mode
QuantumRPG - Đây là một plugin rất mạnh mẽ sẽ bổ sung trải nghiệm RPG tuyệt vời cho máy chủ của bạn!
5.00 star(s) 1 ratings
Tải về
17
Updated
SuperiorSkyblock GoodAdmin
Đây là một bản record từ Askyblock, có nhiều tính năng hơn !
3.00 star(s) 2 ratings
Tải về
82
Updated
Spigot Anti-Piracy Remover afgedeinsden
Crack EVERY SpigotMC plugins in 1 click.
0.00 star(s) 0 ratings
Tải về
8
Updated
Tài liệu của Juno
0.00 star(s) 0 ratings
Tải về
12
Updated
NoCheatPlus GoodAdmin
Mở khóa tìm năng ẩn của NoCheatPlus
0.00 star(s) 0 ratings
Tải về
27
Updated
Negativity - AntiCheat [Spigot 1.7+, Sponge! & BungeeCord] GoodAdmin
Một loại kiểm tra hacks dành cho các máy chủ spigot và bungeecord
0.00 star(s) 0 ratings
Tải về
13
Updated
[PREMIUM] Bot Sentry [BUNGEECORD] GoodAdmin
5.00 star(s) 2 ratings
Tải về
54
Updated
React GoodAdmin
Plugin giúp tối ưu hóa máy chủ của bạn (bớt lag hơn)
0.00 star(s) 0 ratings
Tải về
41
Updated
LagAssist GoodAdmin
Đây là plugins giảm lag, tối ưu hóa máy chủ, thông báo tình trạng máy chủ và nhiều hơn thế nữa
5.00 star(s) 1 ratings
Tải về
108
Updated
Spartan AntiCheat GoodAdmin
Đây là một plugin chặn hack khá tốt
0.00 star(s) 0 ratings
Tải về
72
Updated
Horizon | Kiểm tra nâng cao WatchCat [1.8-1.14] GoodAdmin
AntiCheat tốt hơn WatchCat nhưng không tương thích với một số AntiCheat khác
0.00 star(s) 0 ratings
Tải về
10
Updated
CrazyCrates [VIỆT HOÁ] Kido Mode
Plugins Rương Thưởng
0.00 star(s) 0 ratings
Tải về
9
Updated
SuperMobCoins [VIỆT HOÁ] Kido Mode
SuperMobCoins [Đồng Quái] là một loại tiền tệ và cửa hàng tùy chỉnh được theo ý muốn
5.00 star(s) 1 ratings
Tải về
22
Updated
0.00 star(s) 0 ratings
Tải về
16
Updated
A lightweight and effective utility kit for Spigot/Bungeecord plugins
5.00 star(s) 1 ratings
Tải về
19
Updated
Mytiems việt hóa Irus54
0.00 star(s) 0 ratings
Tải về
17
Updated
MobSpawnChange Thinh_Geographical
Disable/Set tỉ lệ Spawn mob và set cho mob(Item,Effect...) trên world !(Thích hợp cho survival)
5.00 star(s) 2 ratings
Tải về
28
Updated
0.00 star(s) 0 ratings
Tải về
8
Updated
0.00 star(s) 0 ratings
Tải về
7
Updated
ChatEmotes [1.8 - 1.14] Dnug
Thay đổi văn bản thành Emote!
0.00 star(s) 0 ratings
Tải về
14
Updated
TeamChat + 100% Configurable | Only Spigot (No more Commands ;D) Dnug
Plugins TeamChat + 100% Configurable | Only Spigot (No more Commands ;D) Version Plugin 0.1 | Version Minecraft 1.8 - 1.14
Nhóm trò chuyện, TeamChat Hỗ trợ NoBugs mễn phí Máy chủ của bạn sẽ cần thứ này
0.00 star(s) 0 ratings
Tải về
2
Updated
Chất hơn Hologram, ...! hay hơn! thích hợp cho server RPG
0.00 star(s) 0 ratings
Tải về
7
Updated