1. Chào bạn, hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia cùng bọn mình và sử dụng được đầy đủ chức năng của diễn đàn :).
  Tắt thông báo

File server Spigot CellsMC Op Prison Server 1.0

File server Op Prison Leak

 1. Shuu
  :pd1:
  http://www.mc-market.org/threads/164908/
  :pd2:
  • Custom Spawn, Shop, PVP Arena, Black Market, and Cells.
  • CellsMC domain with SSL activation (go to cellsmc.com/proof for proof).
  • Fully configured plugins including but not limited to Featherboard, MessageAnnouncer, Actionbar, HolographicDisplays, AdvancedPortals, AreaShop (meant cells & black market shops), MRL, BlockParticles, ChestCommands, DeluxeTags, PEX, LiteBans, JumpPads, Lottery, ShopChest, Multicraft, EpicRename, ObsidianAuctions, CrackShop, TitleManager, QuickSell, MRLPlus, AutoPickup.
  • Ranks A-Z as well as donator ranks (some permissions may need updating/editing).
  • Mines A-Z (purchased in bulk).
  • Starting logo (not the best quality: http://3.1m.yt/AEv7AmV.png).
  :pd4:
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  All mines follow a specific pattern throughout. No mine is identical but some are close with block combinations varying between mines.
  A-D
  [​IMG]
  E-H
  [​IMG]
  I-L
  [​IMG]
  M-P
  [​IMG]
  Q-S
  [​IMG]
  T-V
  [​IMG]
  W-Z
  [​IMG]
  BetaZ, fakeboy, ShjneVN43 người khác thích điều này.

Nhận xét gần đây

 1. Hoài Sơn
  Hoài Sơn
  3/5,
  Phiên bản: 1.0
  link chết r cập nhật lại dùm
 2. MrNo
  MrNo
  1/5,
  Phiên bản: 1.0
  link bị lỗi sửa đi bạn
 3. Flex
  Flex
  3/5,
  Phiên bản: 1.0
  :D nếu việt hóa thì ngon