1. Chào bạn, hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia cùng bọn mình và sử dụng được đầy đủ chức năng của diễn đàn :).
  Tắt thông báo

Premium Plugins Christmas+ 2.2.10

#1 christmas plugin - Advent calendar, Santa Claus event, gifts, snow effect

 1. Shuu
  Hỗ trợ phiên bản:
  • 1.7
  • 1.8
  • 1.9
  • 1.10
  • 1.11
  [​IMG]
  :pd1:
  Plugin có giá 5.99$ trên spigot, nếu có điều kiện hãy mua plugin để ủng hộ tác giả
  Plugin thích hợp cho dịp giáng sinh sắp tới <(")

  :pd3:
  Plugin hoạt động với những server có phiên bản: 1.7 -> 1.11
  Cần cài thêm plugin:
  :pd4:
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]

  :pd5:
  :pd9:
  https://www.spigotmc.org/resources/christmas.15007/
  Alyns, CyberTus, huybeo17119 người khác thích điều này.