1. Chào bạn, hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia cùng bọn mình và sử dụng được đầy đủ chức năng của diễn đàn :).
  Tắt thông báo

Premium Plugins [CosmicPvP] Custom Resources/Plugin Latest Version RandomPackage v16-beta5

Customenchant như CosmicPvP

 1. Chất Chơi Người Dơi
  Hỗ trợ phiên bản:
  • 1.8
  • 1.9
  • 1.10
  • 1.11
  • 1.12
  Người phát triển:
  RandomHashTags
  [​IMG]
  :pd3:
  Java 8, Spigot 1.8.8 - 1.12.X
  Vault, Economy plugin, WroldEdit, WorldGuard Beast-XpWithDraw, Withdraw Advanced, FactionsUUID, Factions & MassiveCore.
  :pd7:
  • Số CustomEnchant permissions = RandomPackage.levelcap.<tối đa số CustomEnchant 1 item của người chơi có thể có>
   • RandomPackage.levelcap.9 = Người chơi sẽ có tối đa 9 CustomEnchant trên mỗi item của họ.
  • RandomPackage.commands.* - .-.

  Mã:
  # /alchemist = RandomPackage.commands.alchemist
  # /bless = RandomPackage.commands.bless
  # /disabledenchants = RandomPackage.commands.disabledenchants
  # /enchanter = RandomPackage.commands.enchanter
  # /filter = RandomPackage.commands.filter
  # /givedp = RandomPackage.commands.givedp
  #
  # /gkit = RandomPackage.commands.gkit
  # gkit permissions = RandomPackage.gkits.<slot in the /gkit gui>.
  # The first gkit in the gui is the permission RandomPackage.gkits.0
  # The second gkit in the gui is the permission RandomPacakge.gkits.1   and so on.
  #
  # /randompackage = RandomPackage.commands.randompackage
  # /shop = RandomPackage.commands.shop
  # /showcase = RandomPackage.commands.showcase
  # /splitsouls = RandomPackage.commands.splitsouls
  # /tinkerer = RandomPackage.commands.tinkerer
  #
  # /vkit = RandomPackage.commands.vkit
  # vkit permissions = RandomPackage.evolutionkit.<slot in the /vkit gui>
  # The first vkit in the gui is the permission RandomPackage.evolutionkit.0
  # The second vkit in the gui is the permission RandomPackage.evolutionvkit.1  and so on.
  #
  # /withdraw = RandomPackage.commands.withdraw
  # /xpbottle = RandomPackage.commands.xpbottle
  #
  # Updated v12-hotfix14
  
  :pd2:
  Hỗ trợ 138 enchant
  THÔNG TIN CHI TIẾT CustomEnchant ->https://pastebin.com/Szbyd3uU
  Alchemist
  Enchanter
  Tinkerer
  Givedp items:
  • Transmog Scroll
  • Enchantment Books
  • Soul Trackers
  • Randomization Scrolls
  • White Scroll
  • Black Scroll
  • Item Nametags
  • Dust
  • Fireballs
  Drop Packages
  Item Filter
  Showcase
  NPC Commands

  Titles
  :pd4:(Không che)
  API
  [​IMG]
  [​IMG]
  Alchemist, TInkerer, Enchanter
  • [​IMG][​IMG][​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG][​IMG]
  Givedp Item
  • [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
  Drop Packages/Soul Tracker
  • [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
  FIlter
  • [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
  Gkits
  • [​IMG][​IMG][​IMG]
  :pd9:

  • Evolution Kits, Boss Eggs, Monthly Crates, Space Flares, Armor/Enchantment Orbs, Monthly Crates, Outposts, KOTH
  • Titles work with other chat plugins
  • Daily Challenges
  • Bug Fixes  Ultimate Best CustomEnchant Plugin (Like CosmicPvP)
  Truonggo, KhanhGamer, CuzImWeed129 người khác thích điều này.

Cập nhật gần đây

 1. Fix lỗi
 2. Fix
 3. PvP issue corrected

Nhận xét gần đây

 1. Mynoob
  Mynoob
  5/5,
  Phiên bản: v16-beta5
  Ngon nhưng mà sao enchant Destruction là ko sài dc thế với lại bleed