1. Chào bạn, hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia cùng bọn mình và sử dụng được đầy đủ chức năng của diễn đàn :).
  Tắt thông báo

Plugins Việt Nam cowfly 1.0

chức năng mới bò bay

 1. ƒ Bin Béo ƒ
  Hỗ trợ phiên bản:
  • 1.7
  • 1.8
  • 1.9
  • 1.10
  • 1.11
  bạn đã nghe tới gà bay và heo bay và chưa từng nghe tới bò bay ?
  plugins được cải tạo rất đơn giản
  với cách sử dụng đơn giản và reload
  commands: /cowfly reload
  permission: cowflyreload.use
  để khởi động lại chương trình
  để sử dụng bò bay yêu cầu permission:
  permission: cowfly.use
  cách bay nhìn lên trời như gà bay plugins có sự giúp đỡ của anh @TheDeadZombies nữa nhé
  [​IMG]
  video:
  TuthanVN, vuvandat, DrXq7 người khác thích điều này.