1. Chào bạn, hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia cùng bọn mình và sử dụng được đầy đủ chức năng của diễn đàn :).
    Tắt thông báo

Premium Plugins CraftOfClans 0.5.4.8

Lần trước mình có đăng nhưng link die nên đăng lại

  1. adairh
    thanhtri212123, VanRom, THEGames6 người khác thích điều này.