1. Chào bạn, hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia cùng bọn mình và sử dụng được đầy đủ chức năng của diễn đàn :).
  Tắt thông báo

Premium Plugins CreatureSpawner 1.15.6 2017-07-01

Plugins giá 4.95 USD

 1. EnityStaller
  Hỗ trợ phiên bản:
  • 1.9
  • 1.10
  • 1.11
  CreatureSpawners bản mới nhất
  Do ad Shuu đăng lâu quá :3 Đăng bản mới lun
  Sky Herobrine, AkenBii, Doggy23 người khác thích điều này.
Từ khóa:

Nhận xét gần đây

 1. Sky Herobrine
  Sky Herobrine
  1/5,
  Phiên bản: 2017-07-01
  Bạn ơi! Plugins này lỗi rồi hãy sửa chữa lại đi bạn ! Lỗi ở console:
  [INFO] [CreatureSpawners] Enabling CreatureSpawners v1.15.6

  [WARNING] [AutoSaveWorld] Plugin CreatureSpawners attempted to establish connection https://sessionserver.mojang.com/ in main server thread

  [WARNING] [AutoSaveWorld] Plugin CreatureSpawners attempted to establish connection socket://sessionserver.mojang.com:443 in main server thread

  [INFO] Please contact BlackSpigotMC. 0x0

  [INFO] Stopping server